Apr 282015
 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAKoncom apríla 2015 bola pre farský kostol vyrobená nová priestrannejšia spovednica. Výrobu novej spovednice odobrila farská rada a povolenie na jej zhotovenie dal biskupský úrad v Žiline. Spovednicu vyhotovila a zmontovala firma Sovík s r.o. z Považskej Bystrice. Stará spovednica bola odvezená do O.Z Dobrý Pastier v Kláštore pod Znievom. Zároveň bol zakúpený obraz Božieho Milosrdenstva, umiestnený na stene v blízkosti spovednice. Nová spovednica aj s obrazom boli požehnané 29. apríla 2015 po večernej sv. omši.