Jan 202010
 

18. – 25.1.2010

„Vy ste toho svedkami” (Lk 24, 48)

Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je na severnej pologuli od 18. do 25. januára. Tento termín navrhol v roku 1908 Paul Wattson tak, aby modlitby prebiehali v dňoch medzi sviatkami Katedry sv. Petra a Obrátenia sv. Pavla, čo mu dodalo symbolický význam (cirk. kalendár sa neskôr zmenil).

Úvod do témy na rok 2010

V priebehu minulého storočia nadobúdalo zmierenie medzi kresťanmi rozličné formy. Spirituálny ekumenizmus poukázal na to, aká je modlitba dôležitá pre kresťanskú jednotu. Do teologického výskumu sa vložila značná energia, čo viedlo k veľkému množstvu doktrinálnych dohôd. Praktická spolupráca medzi cirkvami v sociálnej oblasti dala zrod plodným podnetom. Popri týchto hlavných úspechoch mala otázka misií veľmi konkrétne postavenie. Svetová misijná konferencia v Edinburghu sa všeobecne považuje za akýsi začiatok moderného ekumenického hnutia.

Bratia a sestry, aj my „sme jeho svedkovia“ aj náš život, alebo naša modlitba by mala svedčiť o túžbe po jednote svätej Cirkvi. Skúsme teda na to pamätať aj v našich modlitbách  špeciálne v tomto týždni, prosme aby „bol jeden pastier a jeden ovčinec.“