Jan 252010
 

Posledná nedeľa v januári bude každoročne Nedeľou Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU). Rozhodla o tom Konferencia  biskupov Slovenska na svojom 64. plenárnom zasadnutí v dňoch 28. a 29.  októbra 2009 na Donovaloch. V nedeľu 24. januára sme si, ako všetci veriaci, vo všetkých  kostoloch na Slovensku vypočuli pastiersky list biskupov o KU. V nasledujúcu nedeľu (31. januára) budeme môcť prispieť na činnosť a ďalší rozvoj  univerzity v celoslovenskej zbierke.  Od tohto roku, v ktorom KU oslavuje 10. výročie svojho vzniku, je zároveň možné vo  farnostiach zakladať Kluby priateľov KU. Napomôcť majú združovaniu  priateľov a priaznivcov KU, ktorí cítia spoluzodpovednosť za jej  existenciu, fungovanie a akýmkoľvek spôsobom sa angažujú v podpore  rozvoja univerzity.

Bratia a sestry.

Myslím, že škola – správna škola, je to najdôležitejšie, pre naše deti a mládež. Ako napísal o. biskup vo svojom liste, cirkevná škola nie je zázrak, je to prostriedok. V poslednú januárovú nedeľu máme možnosť podporiť našu Katolícku univerzitu. Možno to je príležitosť pomôcť nie len finančne, ale aj modlitbou, ktorá je ešte dôležitejšia. Tiež netreba zabúdať na cirkevné materské, základné a stredné školy, ako i na  [edit Kňazský seminár v Nitre ] Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre. Všetky tieto inštitúcie formujú osobnosti mladých a aj Pán Ježiš veľa hovoril o príklade detí – tento príklad im môžeme vštepovať v prvom rade v našich rodinách a tam kde trávia aj podstatnú časť dňa a to v škole.

Preto ak môžeme myslime aj na cirkevné školy nie len v našej diecéze, ale i na celom Slovensku.kliknutím na ikonu vľavo si môžete stiahnuť
informačný plagát o nedeli KU