Aug 012011
 

Stavba Diecézneho centra v Žiline bola ukončená kolaudačným rozhodnutím 15. júna 2011.
Všetkým dobrodincom Žilinskej diecézy zo Slovenska i zahraničia vyslovujeme úprimnú vďačnosť s vierou, že Pán Boh im mnohonásobne odplatí každé dobro, ktoré vykonali v prospech našej diecézy.

Žilinský biskup Tomáš Galis osobne všetkým poďakuje 3. septembra 2011 kedy bude budova Diecézneho centra požehnaná arcibiskupom Mariom Giordanom apoštolským nunciom na Slovensku.

Slávnosť požehnania začne svätou omšou v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline o 10:00 hod.

zdroj a foto: dcza.sk