Mar 072010
 

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

Dnes cez sv. omšu sme si vypočuli list nášho diecézneho biskupa Tomáša Galisa o výstavbe pastoračného centra, v srdci našej diecézy, v centre mesta Žilina. Na budúci týždeň otec biskup vyhlásil celo-diecéznu zbierku na spomínané Diecézne centrum. Aj týmto článkom vás milí farníci chceme motivovať k aktívnej podpore tohto diela.

Nielen financie ale aj vaše modlitby sú potrebné ak chceme aby naša diecéza, náš biskup, ale v neposlednom rade aj naše rodiny, mládež našli v tomto centre svoj “druhý domov”.

Diecézne centrum:


Prezentácia Diecézneho centra

Files-Powerpoint
Diecézne centrum – prezentácia

Možnosti prispieť:

V nedeľu  14.marca v každom kostole Žilinskej diecézy prispením do zbierky na Diecézne centrum.

Ale priamo na Číslo účtu:

Názov účtu: *Žilinská diecéza*
Číslo účtu: *2625865679/1100*
IBAN SK97 1100 0000 0026 2586 5679
BIC (SWIFT) TATRSKBX

Ak vás tieto obrázky, prezentácia a informácie zaujali odporúčame  Vám navštíviť aj stránku Žilinskej diecézy na ktorej je špeciálna sekcia Diecézneho centra