Sep 292012
 

Prinášame vám pár fotiek z dnešného farského stretnutia, ktoré bolo pri príležitosti zajtrajšej posviacky našeho farského chrámu. Spoločný program začal futbalovým stretnutím proti hráčom z Veľkých Uheriec. Tento zápas sme síce prehrali 4:2, ale ani to nám nezobralo chuť baviť sa. Nasledoval program pre deti a spoločené posedenie pri guláši.
Čítať ďalej »

Feb 032011
 

Apoštolský nuncius na návšteve v ÚVTOS pre mladistvých v Sučanoch

V sobotu 29.januára sa konala v personálnej farnosti sv. Jána Bosca vo väznici pre mladistvých odpustová slávnosť. Sv. omšu celebroval apoštolský nuncius J.E. Mons. Mario Giordana a koncelebrovali ordinár OS a OZ SR J.E. Mons. František Rábek, väzenský kaplán ústavu –          Juraj Malý SDB, provinciál Saleziánov don Bosca – don Karol Maník SDB, väzenský vikár – Mons. Bartolomej Juhás SDB, spolu s kňazmi ordinariátu i martinského dekanátu. Po svätej omši nasledovala divadelná hra „Bartolomej,“ ktorú nacvičili mladiství odsúdení pod vedením väzenského kaplána za pomoci pedagógov ústavu a dobrovoľníka Katolíckej väzenskej dobrovoľnej služby Michala Mesjara. Nasledovali príhovory vzácnych hostí – generálneho riaditeľa ZVJS Mgr. Róberta Mudrončeka, riaditeľa TV Lux Ing. Dáriusa Antona Hatoka, ktorý v rámci projektu „Svetlo do každej cely… svetlo pre každú uväznenú dušu“ odovzdali vedeniu ústavu satelitný prijímač, riaditeľky ústavu PaedDr. Jarmily Čavarovej ako i apoštolského nuncia a ordinára OS a OZ SR.

Pre odsúdených to bol určite veľký deň, kedy mali možnosť prezentovať svoje úsilie a námahu pri nácvikoch divadla  a ukázať, že aj v nich je veľa dobra, ktoré mohli objaviť aj vďaka duchovnej službe vo väzniciach. Je to tiež pre nich možnosť, ako pokračovať  na ceste dobra a lásky s Bohom a vrátiť sa na slobodu nie len do rodinného spoločenstva, ale i do spoločenstva Cirkvi.
TKKBS: http://www.tkkbs.sk/
foto: http://foto.tkkbs.sk/

Jan 182011
 
“Našli sme útočište v tom, že dosiahneme ponúknutú nádej” (Hebr 6, 18).

Aká je to nádej? Je to nádej, že jedného dňa sa budeme radovať z večného života v nebi zjednotení s Bohom a všetkými veriacimi. Túto jednotu môžeme zažiť vždy, keď sa stretávame na svätej omši, no je veľmi smutné, že kresťania prežili bolestné rozdelenia počas dejín Cirkvi. Dokonca aj dnes je Kristovo telo veľmi rozdelené.

Práve preto sa mnohé kresťanské cirkvi dohodli, že 18. – 25. január je Týždňom modlitieb za jednotu kresťanov. Tento rok sa cirkvi rozhodli, že témou modlitieb a úvah bude jednota, ktorú prežívala Cirkev hneď po zoslaní Ducha Svätého: “Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách” (Sk 2, 42). A tak, keď začíname tento týždeň, rozmýšľajme, čo môžeme urobiť preto, aby sme sa modlili za hlbšiu jednotu medzi veriacimi.

Učenie apoštolov. Je vzácne vedieť, v čo a prečo veríme, pretože to prehlbuje našu vieru. Ak sa učíme, čo vyučuje Cirkev, môže nám to pomôcť pochopiť, čo Ježiš pre nás urobil a čo chce, aby sme urobili my pre neho. Rovnako nám to ukazuje, že toho, čo máme spoločné s ostatnými kresťanmi, je omnoho viac ako toho, čo nás rozdeľuje.

Bratské spoločenstvo. Je na tvojom pracovisku alebo medzi tvojimi susedmi niekto, s kým by si sa mohol stretnúť a zdieľať svoju vieru? Naša láska k Pánovi nás môže priviesť k ľuďom s tou istou láskou a ponúknuť nám príležitosti, aby sme sa mohli navzájom podporovať v Kristovi.

Lámanie chleba a modlitby. Aj keď nám rozdiely, ktoré medzi nami sú, môžu brániť, aby sme neboli spolu, môžeme “lámať chlieb” rôznymi spôsobmi. Môžeme spolu všetci pracovať na spoločných úlohách, napríklad služba chudobným alebo ochrana nenarodených. Rovnako sa môžeme modliť s ľuďmi inej denominácie – či už spontánne alebo v organizovanej modlitbovej službe. Modlitba s ostatnými kresťanmi je mocným spôsobom, aby sme obrábali novú pôdu a zmenili spôsob, akým sa na seba – a na iných z ostatných cirkví – pozeráme.

Tento týždeň je zvláštny čas, keď sa môžeme modliť za jednotu kresťanov. Ale to je iba začiatok. Môžeme sa stať prorokmi počas celého roka v očakávaní dňa, keď budeme všetci zjednotení v Ježišovi, našom spoločnom Pánovi a Spasiteľovi.

Pane Ježišu, všetka naša nádej je v tebe. Obmäkči naše srdcia a uzdrav naše zranenia, aby sme sa stali jedno so všetkými, ktorí ťa nasledujú.

Prevzaté z cssr.sk/slovo/

Jan 132011
 

Medzinárodné stretnutie mladých ON JE ŽIVÝ!
Milí mladí priatelia, pozývame Vás na 16. ročník medzinárodného stretnutia mladých „ON JE ŽIVÝ“ organizované Komunitou Emanuel, ktoré sa uskutoční v čase polročných prázdnin, v dňoch 28.1. – 30.1.2011 v Mestskej hale na Klokočine v Nitre.
Začiatok stretnutia: 28.1.2010 o 17.00 h; záver stretnutia: 30.1.2011 o 14.00 h.
Program: modlitby chvál, sv. omša, adorácia, osobné svedectvá, zahraniční hostia, prednášky, križovatky so zaujímavými a aktuálnymi témami, zábavný program, vrchol stretnutia bude v sobotu – Večerom milosrdenstva.
Hlavnými hosťami budú trnavský arcibiskup Mons. Róbert Bezák a Kateřina Lachmanová.

Začiatok v piatok o 17,00 hod. Sv. omšou, po nej o 19,00 hod. koncert kapiel Jenos Brothers a 30tri.
Téma stretnutia: “…zakorenení a postavení na (Ježišovi) Kristovi, upevnení vo viere…“ (Kol2, 7).

Prihlásiť sa môžete cez internet: www.emanuel.sk; informácie aj na čisle: 0917 258 844 od 18:00 do 22:00, alebo onjezivy@emanuel.sk.
Uzávierka prihlášok cez internet je 16.1.2010. Potom už len na mieste.

Príď a pozvi aj svojich kamarátov, priateľov, spolužiakov – zažiješ neopakovateľný zážitok zo stretnutia s Bohom!

Tešíme sa na stretnutie s Vami!
organizačný tím On je Živý

Nov 132010
 

V piatok – 12.10. nám svätú omšu spríjemnil orchester z “Miletičky,” ktorý v rámci roka kresťanskej kultúry zavítal tento víkend do nášho martinského dekanátu. Orchester a spevokol okrem doprevádzania sv. omše zahral aj po jej skončení. Veríme, že pre mnohých bol vhodnou inšpiráciou…

Čítať ďalej »