Máj 242012
 

Vo veku 88 rokov zomrel 21. mája 2012 v Bratislave kňaz Bratislavskej arcidiecézy a náš rodák ThDr. Miloš Ondrejkovič. Pohrebné obrady sa uskutočnia v piatok 25. mája o 10.30 h v bratislavskom Kostole sv. Ladislava na Špitálskej ulici, kde zosnulý kňaz naposledy pôsobil.
V rodnej farnosti sa naposledy rozlúčime s našim bratom v sobotu 26. mája o 13.00 h vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie a následne o 14.00 h v Dome smútku.

Miloš Ondrejkovič sa narodil 5. júna 1924 v Sučanoch, za kňaza bol vysvätený v Bratislave 4. júna 1967. Krátky čas bol kaplánom v Novej Bani. Od roku 1968 pôsobil 15 rokov ako vicerektor bratislavského Kňazského seminára a tajomník Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty.
V období 1983 – 1998 bol administrátorom vo farnosti Devín a súbežne od roku 1975 pôsobil v Bratislave v Podhradí. Od roku 2006 bol výpomocným kňazom v Kostole Milosrdných bratov a Kostole sv. Ladislava.

Requiescat in pace!