Feb 222012
 

popolecAko každý rok býva zvykom, ani tento rok to nie je inak. Zostáva nám už len 40 dní do Veľkonočnej vigílie, a tak je tu čas kedy by sme sa mali intenzívnejšie zamyslieť nad svojím životom.
V Cirkvi bývalo zvykom, že dnes biskupi prijímali hriešnikov do stavu verejnej penitencie. Na znak našej hriešnosti aj my dnes prijímame na čelo popolec. Tento privilegovaný stav 40-tich dní nám dáva dostatočný čas, aby sme sa zamysleli nad svojim životom a napravili to čo nie je v zhode s Evanjeliom.

„Pôstne obdobie nám opäť poskytuje možnosť zamyslieť sa nad srdcom kresťanského života, ktorým je láska k blížnemu. Je to skutočne vhodný čas na to, aby sme si s pomocou Božieho slova a sviatostí obnovili tak osobnú, ako aj spoločnú cestu viery. Ide o cestu, ktorá je v očakávaní veľkonočnej radosti poznačená modlitbou a solidaritou s blížnymi, tichom a pôstom,“ pripomína Benedikt XVI. v pôstnom posolstve, ktorého ako hlavnú myšlienku zvolil „Všímajme si jeden druhého, a tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom“ (Hebr 10, 24).