Apr 142011
 

Opäť sa blížia veľkonočné sviatky, ktoré sú pre nás kresťanov – katolíkov azda najdôležitejšie v liturgickom roku.
„ Kristus uskutočnil dielo ľudského vykúpenia a dokonalého oslávenia Boha predovšetkým svojím veľkonočným tajomstvom, v ktorom svojou smrťou zničil našu smrť a svojim zmŕtvychvstaním obnovil nám život.“ (VSLR, 18)
Jedno z päť cirkevných prikázaní nás vyzýva k prijatiu sviatosti zmierenia a Eucharistie aspoň raz do roka a to zvlášť vo veľkonočnom období. Neodmietajme toto pozvanie, nájdime si čas, spytujme si svedomie, prijmime sviatosť zmierenia a vytrvajme čo najdlhšie v posväcujúcej milosti.

V našom dekanáte sa bude spovedať takto:

Piatok pred Kvetnou nedeľou – 15. 4.
SUČANY – 10.00 – 11.00


Sobota pred Kvetnou nedeľou – 16. 4.
SUČANY – 9.30 – 11.00

TURANY – 9.30 – 11.00

Kvetná nedeľa – 17.4.
VRÚTKY – 15.00 – 17.30

Pondelok po Kvetnej nedeli – 18. 4.
MARTIN – SEVER – 15.30 – 17.30

Utorok po Kvetnej nedeli – 19. 4.
MARTIN-MESTO – 14.30 – 17.00

Streda po Kvetnej nedeli – 20. 4.
MARTIN-MESTO – 14.30 – 17.00

SPYTOVANIE SVEDOMIA