Júl 252014
 

V dňoch 21. až 25. júla 2014 sa uskutočnil v našej sučianskej farnosti týždeň spoločných hier, modlitby aj zábavy. Každý deň bolo možné zažiť niečo nové v našom farskom dvore, alebo aj vo fare, v čase od 9.00 h. do 15.00 h. 23. júla 2014 sme mali spoločný celodenný výlet na Liptov do dedinky Vlkolínec, kde sme z Ružomberka doputovali pešo. Zúčastnilo sa nás tam 40. Vo Vlkolínci nás čakali výborné halušky s bryndzou, spoločné hry na lúke a Bohoslužba slova so sv. prijímaním, v miestnom kostole Návštevy Panny Márie, ktorú viedol náš pán farár. Spoločne prežívané dni sme zakončili v piatok, keď sme sa pomocou zelených a červených stužiek vybrali hľadať kľúč, aby sme mohli otvoriť truhlicu plnú medailí a sladkostí. Ďakujeme na prvom mieste Pánu Bohu za počasie, za dobrých ľudí i za to, že sa nikomu nič vážne nestalo. Ďakujeme aj  našim vedúcim Ferkovi, Zuzanke a Andrejke za rôzne hry, tance, súťaže, za obetavosť, trpezlivosť, starostlivosť i za záverečnú spontánnu osviežujúcu oblievačku :-) a ďakujeme aj rodičom, že im zverili svoje deti do starostlivosti.

 Publikoval o 14:09