Apr 082012
 

“Vy ste zapreli Svätého a Spravodlivého a žiadali ste, aby vám prepustil vraha. Zabili ste pôvodcu života, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych; a my sme toho svedkami.” (Sk 3,14-15)
Pán vstal z hrobu ako nám povedal. No Ja, človek dnešnej doby, som si to nevšímal. Nevšímal som si keď hovoril, že vstane zmŕtvych. Nevšímal som si keď hovoril čo ho čaká. Nepočúval som ho keď chcel som mnou hovoriť. A Ježiš, aj tak podstúpil za mňa smrť, a vstal zmŕtvych, aby som Ja mal život.
Pane daj, aby som Ťa odteraz už vždy počúval, keď ku mne hovoríš.

Počúvanie
Čo si Ty hovoril mne, Bože?
Daj, aby som spomalil a počúval.
Za úsvitu, v žiare dňa,
celú noc, dovoľ mi Ťa počúvať.

Môžeš hovoriť v hádankách.
Môžeš hovoriť v obrazoch.
Môžeš hovoriť cez druhých,
alebo „prostredníctvom nemluvniat“.
Môžeš hovoriť v podobenstvách.
Môžeš hovoriť v tichu.

Daj mi múdrosť počuť.
Byť vždy pripravený počúvať.

Božie Slovo, ja som Tvoj
teraz a navždy.
Amen.
(autor: Donn B. Murphy)