Mar 042017
 

betlehem

V dňoch od 20. do 27. februára 2017 sa 38 pútnikov zo Sučian a okolitých farností zúčastnilo na púti vo Svätej Zemi. Púť duchovne sprevádzal kňaz spišskej diecézy PaedDr. Michal Pitoniak. Púte sa zúčastnil aj správca farnosti Sučany, Pavol Pečko.

Na púť sme nastúpili v pondelok 20. februára 2017 o 4.00 h. pred kostolom v Sučanoch. Autobus nás doviezol na letisko vo Schwechate, odkiaľ okolo 11.00 h. vzlietlo lietadlo a za cca 3 a pol hodiny pristálo na letisku v Tel Avive v Izraeli. Naše prvé kroky púte viedli do Betlehema, do hotela Star, kde sme sa ubytovali. Po ceste sme stihli navštíviť lokalitu Abu Ghosch, kde sme si pripomenuli udalosť, keď sa Pán Ježiš po svojom zmŕtvychvstaní stretol s dvoma učeníkmi idúcimi do Emauz. Po príchode do hotela Star v Betleheme sme sa ubytovali a navečerali.

Utorok sme začali prehliadkou svätého mesta Jeruzalema. Navštívili sme najposvätnejšie miesto nášho kresťanstva, Baziliku Božieho Hrobu a Golgotu. Uctili sme si miesto, kde stál Kristov kríž. V blízkosti prázdneho Kristovho hrobu sme slávili veľkonočnú sv. omšu. Po sv. omši sme si prezreli celú baziliku, aj jej podzemie. Navštívili sme aj Vrch Sion, kde sa nachádza Večeradlo, symbolický hrob kráľa Dávida a chrám Usnutia Panny Márie. Pokračovali sme k Múru nárekov, navštívil sme Chrámovú horu, prešli sme zastaveniami Krížovej cesty, ktorú sme sa v jednom z chrámov aj pomodlili.

V stredu naša púť pokračovala prehliadkou mesta Betlehema. Navštívili sme najstarší chrám sveta – Baziliku Narodenia Pána, uctili sme si miesto, kde sa narodil Pán Ježiš. Pár metrov od tohoto miesta sme v podzemnej kaplnke sv. Jozefa slávili vianočnú sv. omšu, zaspievali sme vianočné koledy. Prezreli sme si Baziliku sv. Kataríny Alexandrijskej, odkiaľ býva do celého sveta prenášaná polnočná sv. omša vo svätej Vianočnej noci. Navštívili sme aj Jaskyňu mlieka a Pole Pastierov, miesto, kde sa pastierom zjavili anjeli a zaspievali Sláva Bohu na výsostiach. V tento deň sme ešte stihli navštíviť miesto a chrám Ain Karem, kde Panna Mária prišla navštíviť svoju príbuznú tetu Alžbetu a tiež miesto a chrám Narodenia Sv. Jána Krstiteľa. Navštílili sme tiež aj múzeum holokaustu v Yad Vashem a prezreli sme si tiež zákonodarný orgán v Izraeli – Kneset. Tiež sme videli veľký sedemramenný svietnik Menorah.

Vo štvrtok sme putovali do Betánie, miesta, kde sa Pán Ježiš zastavoval navštíviť svojich priateľov Máriu, Martu a Lazára a kde neskôr vzkriesil mŕtveho Lazára. Na tomto mieste sme slávili sv. omšu. Navštívil sme miesto, kde bol Pán Ježiš pokrstený v rieke Jordán a obnovili sme si tam krstné sľuby. Navštívili sme tiež lokality Kumrán a Masdu a mali sme možnosť okúpať sa v Mŕtvom mori pri teplote + 29°C. Na spiatočnej ceste sme ešte nakrátko navštívili najstaršie mesto sveta Jericho, kde sme videli planý figovník spomínaný vo Sv. Písme v súvislosti so Zachejom a pozreli sme si Horu pokušení, na ktorej sa Pán Ježiš 40. dní modlil a postil.

V piatok sme našu púť začali v Jeruzaleme v Betfage, kde sme slávili sv. omšu. Z tohto miesta Pán Ježiš na Kvetnú nedeľu nasadol na osliatko a slávnostne vstupoval do Jeruzalema. Navštívili sme Olivovú horu, kostol Pater Noster – Otče náš, kde sme v jaskyni túto modlitbu aj zaspievali. Navštívili sme židovský cintorín odkiaľ sme videli panorámu Jeruzalema, navštívili sme chrám Dominus Flevit, Getsemanskú záhradu a Baziliku Národov, kde sme si uctili skalu, na ktorej sa Pán Ježiš potil krvou. Navštívili sme chrám, v ktorom sa nachádza prázdny hrob Panny Márie a tiež miesto  a chrám zajatia a väzenia Pána Ježiša v noci zo Zeleného štvrtaka na Veľký piatok u sv. Petra in Galikantu. Popoludní sme navštívili jednu z Herodesových pevností – Herodion a prezreli sme si aj tzv. Šalamúnove rybníky. Navštívili sme tiež kláštor karmelitániek v Betleheme a uctili sme si tam relikvie sv. Miriam Baouardy.

V sobotu naša púť pokračovala do Galiley. Navštívili sme Cézareu prímorskú, mesto Hajfa, kde sme si v chráme uctili Pannu Máriu Karmelskú – Škapuliarsku a tiež aj jaskyňu proroka Eliáša. Navštívili sme aj Kánu Galilejskú, kde sme slávili sv. omšu, počas ktorej si prítomní manželia obnovili manželské sľuby. V tento deň sme navštívili aj Horu Tábor a baziliku Premenenia Pána. V závere dňa sme si prezreli Baziliku Zvestovania Pána v Nazarete a tiež aj kostol sv. Jozefa a jaskyne, kde žila Svätá Rodina. V Nazarete sme sa ubytovali v hoteli, kde sme jednu noc spali.

Nedeľu – posledný deň našej púte – sme začali plavbou po Genezaretskom jazere, kde sme sa započúvali do textu Sv. Písma vzťahujúceho sa na toto miesto, započúvali sme sa do ticha a tmosféry tohoto jazera, zaspievali sme Slovenskú hymnu a bola možnosť na lodi si aj zatancovať na veselé tóny miestnych piesní. Navštívili sme Horu Blahoslavenstiev, kde sme v krásnej – slnkom zaliatej prírode slávili sv. omšu. Po sv. omši sme navštívili miesto, kde Pán Ježiš rozmnožil chlieb a ryby, tzv. Tabgu – prameň –  a navštívili sme aj miesto potvrdenia primátu sv. Petra apoštola. Nakoniec sme navštívili Kafarnaum, miesto Ježišovho pobytu a jeho viacerých uzdravení a zázrakov. Mali sme možnosť obedovať Rybu sv. Petra.

Popoludní sme sa dali na spiatočnú cestu do Betlehema, kde sme sa večer ubytovali, aby sme v pondelok 27. februára 2017 zavčas ráno o cca 2.30 h. mohli vyštartovať na letisko v Tel Avive, odkiaľ o cca 7.00 h. letelo naše lietadlo, ktorým sme prileteli do Schwechatu. Odtiaľ sme autobusom pricestovali v popoludňajších hodinách do Sučian.

Ďakujeme Pánu Bohu za všetky dary a milosti, ktorými nás obdaroval na tejto púti.

Text: Pavol Pečko

 Publikoval o 21:51