Sep 272013
 

Bratia a sestry, v mene Konferencie biskupov Slovenska, v mene celého

organizačného výboru ako aj v mojom mene by som chcel poďakovať všetkým

kňazom i veriacim, ktorí sa zúčastnili na Národnom pochode za život a

vytvorili tak skutočne mohutné celoslovenské spoločenstvo vyzývajúce k

ochrane života. Rovnako ďakujem aj tým, ktorí sprevádzali prípravy a

priebeh Národného pochodu za život svojimi modlitbami a obetami a boli

tak prítomní v Košiciach duchovným spôsobom. Veľká vďaka patrí aj

podporovateľom, vďaka ktorým sa pochod mohol uskutočniť. Nech Pán, Darca

života, nás všetkých posilní v predsavzatí vytrvalo ochraňovať dôstojnosť

každého ľudského života.

 

Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita, predseda

Prípravného výboru Národného pochodu za život.

 Publikoval o 19:18