Okt 222014
 

V dňoch od 10. do 18. októbra 2014 sa 52 farníkov zo Sučian a z okolitých farností, na čele so sprievodcom – kňazom PaedDr. Michalom Pitoniakom  a správcom farnosti Pavlom Pečkom, z Božej milosti zúčastnilo na púti vo Svätej Zemi. Na púť sme nastúpili v piatok 10. októbra 2014 o 14.00 h. Autobus nás doviezol na letisko vo Schwechate, odkiaľ okolo 22.00 h. vzlietlo lietadlo a za cca 3 a pol hodiny pristálo na letisku v Tel Avive, v Izraeli.

Naše prvé kroky púte, v sobotu, ešte za tmy, smerovali k Stredozemnému moru do Cézarey prímorskej. Odtiaľ sme sa na svitaní presunuli do Hajfy, kde sme navštívili Baziliku Karmelskej Panny Márie. Potom sme pokračovali na Horu Blahoslavenstiev, kde sme pod holým nebom slávili prvú sv. omšu. Po sv. omši sme sa plavili loďou po Genezaretskom jazere. V blízkosti tohto jazera sme aj obedovali v reštaurácií, kde ponúkajú aj tzv. rybu sv. Petra. Tam sme stretli košického arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera, ktorý sa nám v krátkosti prihovoril a dal nám požehnanie. Pokračovala návšteva miesta rozmnoženia chleba a potvrdenia primátu sv. Petra. Odtiaľ sme pokračovali do Kafarnauma. Navštívili sme aj Kánu Galilejskú, kde si manželské páry našej farnosti obnovili manželské sľuby. Večer sme prišli do Nazareta, kde sme sa ubytovali v hoteli a kde sme jednu noc aj bývali.

Nedeľu sme začali prehliadkou baziliky Zvestovania Pána a domu Panny Márie a sv. Jozefa v Nazarete. Tam sme slávili aj sv. omšu v blízkosti tejto baziliky. Nasledovala prehliadka Hory Tábor na vrchu, kde sa Pán Ježiš premenil. Odtiaľ sme pokračovali na miesto krstu Pána Ježiša, kde sme si obnovili krstné sľuby. Pokračovali sme do Jericha, najstaršieho mesta sveta, kde sme videli strom, planý figovník, na akom bol aj mýtnik Zachej, prezreli sme si tiež Horu pokušení a navštívili sme aj Judskú púšť. Večer sme prišli do Betlehema, kde sme sa ubytovali v hoteli Star a kde sme bývali až do konca našej púte.

V pondelok sme absolvovali prehliadku Betlehema. Navštívili sme Baziliku Božieho narodenia, miesto, kde sa narodil Pán Ježiš. V blízkosti tejto baziliky sme slávili sv. omšu, zo slávnosti Narodenia Pána, zaspievali sme si aj známe vianočné koledy. Navštívili sme aj Jaskyňu mlieka, kde sme sa modlili za nenarodené deti a za neplodné manželské páry. Odtiaľ sme pokračovali na Pole pastierov, na miesto, kde sa pastierom zjavili anjeli a zaspievali Sláva Bohu na výsostiach. Navštívili sme tiež aj jednu z Herodesových pevností – Herodion a prezreli sme si aj tzv. Šalamúnove rybníky.

V utorok sme navštívili Betániu, miesto Márie, Marty a Lazára, kde sme slávili sv. omšu. Navštívili sme tiež lokality Kumrán aj Masadu a mali sme možnosť kúpať sa v Mŕtvom mori.

V stredu sme navštívili najposvätnejšie miesto vo Svätej Zemi, baziliku Božieho hrobu. Sv. omšu sme slávili priamo na Golgote, na mieste, kde za nás zomrel Pán Ježiš. Po sv. omši sme uctili miesto, kde stál Kristov kríž. Navštívili sme a uctili aj Boží hrob. V tento deň sme navštívili aj Vrch Sion, kde sa nachádza bazilika Usnutia Panny Márie a Večeradlo, kde Pán Ježiš založil niektoré sviatosti. Pokračovali sme k Múru nárekov a neskôr sme prešli trasu, po ktorej viedla Krížová cesta. V chráme druhého zastavenia Krížovej cesty sme sa aj my túto pobožnosť v krátkosti pomodlili.

Štvrtok sme začali prehliadkou Getsemanskej záhrady a Balziliky Národov, kde sa Pán Ježiš potil krvou a priamo na tomto mieste pri skale, sme slávili sv. omšu. Navštívili sme Betfage, miesto, kde Pán Ježiš vysadol na osliatko a odtiaľ slávnostne pokračoval do Jeruzalema. Navštívili sme Olivovú horu, miesto, kde sa Ježiš modlieval a tiež aj chrám Pater Noster – Otče náš, kde sme túto modlitbu spoločne zaspievali. Navštívili sme židovský cintorín, odkiaľ sme videli celú panorámu svätého mesta Jeruzalema, pozreli sme si chrám, kde Pán Ježiš plakal pri pohľade na mesto Jeruzalem a navštívili sme chrám, v ktorom je prázdny hrob Panny Márie. Tiež bola možnosť navštíviť pravoslávny ruský chrám sv. Márie Magdalény. Odtiaľ sme navštívili miesto a chrám, kde Peter zaprel Pána Ježiša a väzenie, kde bol Pán Ježiš v noci zo Zeleného štvrtku na Veľký piatok. V tento deň sme ešte navštívili miesto a chrám, kde Panna Mária prišla navštíviť svoju príbuznú Alžbetu a tiež miesto a chrám Narodenia Sv. Jána Krstiteľa.

Piatok bol posledný deň našej púte. Navštívili sme miesto, kde sa Ježiš stretol s emauzskými učeníkmi a slávili sme tam sv. omšu. Navštívili sme mestečko Latrun, odkiaľ pochádzal lotor, ktorému Pán Ježiš z kríža povedal: „Ešte dnes budeš so mnou v raji.“ Navštívili sme aj mesto Joppe, kde žil sv. Peter a bola možnosť kúpať sa v Stredozemnom mori. Večer sme sa vrátili do Betlehema, kde sme sa pobalili.

V sobotu ráno o 2.00 h. sme cestovali na letisko do Tel Avivu, odkiaľ o 6.00 h. letelo naše lietadlo, ktoré nás doviezlo na letisko do Schwchatu. Odtiaľ sme autobusom pricestovali v sobotu 18. októbra 2014 do Sučian.

Ďakujeme Pánu Bohu, že nám dal milosť uskutočniť farskú púť do Svätej Zeme.

 Publikoval o 14:24