Okt 012013
 

Ružencová MáriaRužencová Panna Mária – žena obdarená mnohými poďakovaniami, vzdychmi, prosbami, modlitbami….
Ruženec – jednoduchá a nenáročná modlitba, modlitba tých, ktorí majú čas.
Ruža – krásny kvet, pre mnohých najkrajší. Tento kvet však ku svojej kráse potrebuje čas. Podobne i modlitba. Snažíme sa, možno denne, odovzdať Márii kyticu 50-tich ruží. Každý „Zdravas“ je akoby jednou ružou. Ak vychádza z čistého a úprimného srdca, je určite krásna a Matka má z nej radosť.

Chcem, aby moja, tvoja kytica ruží bola vždy milá Panne Márii, chcem mať na ich „pestovanie“ vždy čas.

Tak, ako ruža potrebuje k svojej kráse čas, tak ho potrebuje i modlitba.

 Publikoval o 08:53