Dec 202009
 

1. čítanie – Kniha proroka Micheáša  5,1–4a

A ty, Betlehem, Efrata, primalý si medzi tisícami Júdu;
z teba mi vyjde ten, čo má vládnuť v Izraeli
a jeho pôvod je odpradávna, odo dní večnosti.
Preto ich vydá až do času,keď rodička porodí,
a zvyšok jeho bratov sa vráti k synom Izraela.
Vstane a bude pásť silou Pánovou a velebou mena Pána,
svojho Boha; budú si bývať, lebo teraz sa zvelebí až do končín zeme.
On bude pokoj.

2. čítanie – List Hebrejom  10,5–10

Preto keď prichádza na svet, hovorí:„Nechcel si obetu ani dar, ale dal si mi telo. Nepáčili sa ti zápalné obety ani obety za hriech. Vtedy som povedal: Hľa, prichádzam – vo zvitku knihy je napísané o mne -, aby som plnil tvoju vôľu, Bože.“ Najprv hovorí: „Obety ani dary, ani obety zápalné, ani obety za hriech si nechcel, ani sa ti nepáčili“ – a ony sa prinášajú podľa zákona. Potom povedal: „Hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu.“ Ruší prvé, aby ustanovil druhé, V tejto vôli sme posvätení obetou tela Krista Ježiša raz navždy.

Evanjelium – Evanjelium podľa Lukáša   –   Lk 1,39–45

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“

Zamyslenie

Bratia a sestry, dnešnou nedeľou pomaly končíme dobu adventnú a môžeme povedať, že naša príprava na tohtoročné Vianoce je na konci. Možno poviete, že je to už také stereotypné, veď zas o rok bude to isté – reči, že sa máme vyspovedať, poupratovať v našom vnútri a my poslušne splníme a budú Vianoce. No istý svätec píše, že poznáme tri adventy – ten, aký sme počuli v prvom čítaní, kedy proroci a starozákonný ľud očakáva Mesiáša, ďalší – ten na konci sveta a advent, ktorý začíname každý deň, či sú Vianoce, či je pôst…. ten advent, kedy sa ráno zobudíme a púšťame, alebo nepúšťame Boha do každej chvíle toho dňa, ten advent, kedy večer premýšľame, že čo sme spravili zle, alebo, čo treba zmeniť. Tento advent nie je ľudský stereotyp, ale duchovný rast človeka, kedy očakáva spomínaný tretí advent. Tak aký je ten náš advent, ako sme využili túto dobu, iba tak, zas so stereotypom, že sa do dokola krúti a je to to isté, alebo nás k niečomu posunul? Naozaj už je Ježiš, predo dvermi nášho srdca, alebo zas len tak ako každyrok ostane niekde v jasličkách stovky kilometrov od nás??…

Dnešné čítania nám dávajú do pozornosti Máriu a udalosť navštívenia Alžbety – počuli sme, že Alžbetu naplnil Duch Svätý a to platí aj pre nás, ak sa odovzdáme jeho pôsobeniu. Veď Boh túži po každej chvíli byť s nami, no najmä po spojení vo svätom prijímaní.

A tak možno na záver bratia a sestry, skúsme si vziať príklad z týchto svätých žien, ktorých život bol neustálym adventom a nezabudnime na Márino “Fiat!” – staň sa… Amen.