Dec 122009
 

1.čítanie z knihy proroka Sofoniáša – Sof 3,14–18a

Plesaj, dcéra Siona, jasaj, Izrael,
teš a raduj sa z celého srdca,
dcéra Jeruzalema!
Pán zrušil tvoje pokuty,
odvrátil nepriateľa;
kráľom Izraela uprostred teba je Pán,
nešťastia sa viac neobávaj!
V ten deň povedia Jeruzalemu:
„Neboj sa, Sion, nech ti neovisnú ruky!
Uprostred teba je Pán, tvoj Boh,
spásonosný hrdina;
zajasá nad tebou od radosti,
obnoví svoju lásku,
výskať bude od plesania.“
Zronených pre sviatky

2.čítanie z listu apoštola Pavla Filipanom – Flp 4,4–7

Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.

Evanjelium podľa Lukáša – Lk 3,10–18

Zástupy sa pýtali Jána Krstiteľa: „Čo teda máme robiť?“ On im odpovedal: „Kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké, a kto má jedlo, nech urobí podobne!“ Aj mýtnici prišli, aby sa dali pokrstiť, a hovorili mu: „Učiteľ, čo máme robiť?“ On im povedal: „Nevymáhajte viac, ako vám určili!“ Pýtali sa ho aj vojaci: „A čo máme robiť my?“ Vravel im: „Nikoho netrápte, nikomu nekrivdite a buďte spokojní so svojím žoldom!“
Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v duchu mysleli, že azda on je Mesiáš. Ale Ján dal odpoveď všetkým: „Ja vás krstím vodou. No prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V ruke má vejačku, aby si vyčistil humno a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni.“
A ešte všelijako ináč napomínal ľud a hlásal mu evanjelium.

VIDEO: Evanjelium podľa Lukáša – Lk 3,10–18

Zamyslenie

Bratia a sestry, dnešná nedeľa je tak trochu nezvyčajná, v latinčine sa nazýva Dominica gaudaete – Nedeľa radosti. Aj čítania nám na to poukazujú – už prorok Sofoniáš, píše: “Plesaj, dcéra Siona, jasaj, Izrael,
teš a raduj sa z celého srdca…,” v žalme sme spievali, že máme plesať a jasať, apoštol Pavol píše, že sa máme radovať – Cirkev touto nedeľou vyjadruje radosť, a ponúka ju aj nám veriacim, že Pán je už skutočne blízko. Počuli sme veľa slov o radosti, ale vyvrcholením je dnešné evanjelium, ktoré hovorí  o dôvode radosti – choď a podeľ sa…nevymáhajte viac…nikoho netrápte… v tej dobe to boli aktuálne slová a preto ich aj Ján Krstiteľ použil – doba, kedy mýtnici neustále pýtali viac ako mali, vojaci trápili ľudí, každý bol zahľadený na seba a nebol ochotný pomôcť iným. No myslím, že tieto slová sú aktuálne aj dnes, veď kto z nás by nepovedal, aby znížili ceny za elektriku, za vodu, aby nám možno niekto niečo dal, s niečím sa podelil, aby nás nikto netrápil… to by sme vedeli rozprávať, ako by sme chceli zmeniť svet kôli nám…Ale Jánove slová, nie sú určené pre nás, aby sme to využili pre seba, ale aby sme ich naplnili… Aby sme v tomto radostnom očakávaní vedeli potešiť svojich blízkych a možno sa s nimi aj o niečo podeliť, aby sme vedeli byť tým, ktorí nesú pokoj z tohto miesta tými, ktorí nesú trápenie, aby bola cítiť radosť, ktorá ide z nás i tým najsklamanejším, tým ktorí nemajú nádej. Sv. František prosil, aby si ho Pán spravil nástrojom, ktorý žiari – žiari, vierou, nádejou, láskou, pomocou… A to si spojme s dnešným  evanjeliom, kedy Ján vyzýva k pomoci.
Ježiš Kristus to nie len nejaký prorok, On nám ponúka krst Duchom Svätým a ohňom, ktorý môže spraviť veľké veci v našom živote, ak dovolíme, aby Boh skrze Najsvätejšiu Trojicu v nás pôsobil. Tak získame úžasnú radosť, z našich dobrých skutkov a táto nedeľa bude pre nás veľkým požehnaním. A tak, bratia a sestry, skúsme tento nasledujúci týždeň žiť v radosti z našich dobrých skutkov voči našim blížnym, keď hocikomu pomôžeme. Taktiež v tomto týždni je naplánovaná vianočná svätá spoveď, kedy máme možnosť obnoviť vzťah s našim Bohom, preto nezahadzujme i túto možnosť a posilnime sa Božím slovom, sviatosťami a skutkami lásky.