Okt 092009
 

28. nedeľa “B”

1. čítanie

Čítanie z Knihy Múdrosti 7, 7-11

Modlil som sa a bol mi daný rozum, prosil som a vošiel do mňa duch múdrosti. Jej som dal prednosť pred žezlami a trónmi a bohatstvo v porovnaní s ňou som nepokladal za nič. Ani drahokam som jej nestaval na roveň, lebo všetko zlato vedľa nej je trochou piesku a striebro popri nej za blato možno počítať. Miloval som ju väčšmi než zdravie a krásu, chcem ju mať radšej ako denné svetlo, lebo jej svetlo nikdy nevyhasne. A spolu s ňou mi prišli všetky dobrá, v jej rukách je nespočetné bohatstvo.

Počuli sme Božie slovo.

2.čítanie

Čítanie z Listu Hebrejom 4, 12-13

Živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca. A niet tvora, ktorý by bol preň neviditeľný. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať.

Počuli sme Božie slovo.

Evanjelium

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka 10, 17-27

Keď sa Ježiš vydával na cestu, ktosi k nemu pribehol, kľakol si pred ním a pýtal sa ho: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?” Ježiš mu povedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, jedine Boh. Poznáš prikázania: Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Nebudeš podvádzať! Cti svojho otca i matku!” Ale on mu povedal: „Učiteľ, toto všetko som zachovával od svojej mladosti.” Ježiš naňho pozrel s láskou a povedal mu: „Jedno ti ešte chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!” On pri tomto slove zosmutnel a odišiel zarmútený, lebo mal veľký majetok. Ježiš sa rozhliadol a povedal svojim učeníkom: „Ako ťažko vojdú do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky!” Učeníci sa nad jeho slovami zarazili. Ale Ježiš im ešte raz povedal: „Deti moje, ako ťažko sa vchádza do Božieho kráľovstva! Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva.” Oni sa ešte viac čudovali a hovorili si: „Kto potom môže byť spasený?” Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie. Lebo Bohu je všetko možné.”

Počuli sme slovo Pánovo.

Zamyslenie

Bratia a sestry, v prvom čítaní sa nám odkrývajú slová o dare múdrosti. V svätom Písme máme veľa príkladov – napr. kráľ Šalamún, ktorý tiež prosil o múdrosť a následne múdro vyriešil spor dvoch žien. Toto čítanie nás však posúva ďalej, hovorí o veľkom bohatstve tohto daru – múdrosť je cennejšia než žezla, tróny a drahokami…

Treba naozaj so žalmistom prosiť: ” Nauč nás rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca.” Pozor nie o vedomostiach hovorí žalmista, ale o múdrosti srdca, to znamená, okrem iného, poznať Písmo – mať ho pevne ukotvené v našom srdci, držať sa ho, spoľahnúť sa naň a konať podľa neho – lebo v liste Hebrejom čítame:

“Živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč…” a také slovo musíme mať vo svojich srdciach – slovo živé, slovo ktoré pomáha, slovo ktoré utešuje, ale aj slovo, ktoré napomína…

Možno tie slová z dnešného evanjelia znejú od Krista ťažko: “Choď, predaj všetko čo máš a rozdaj to chudobným…” Tu mladík zosmutnel, lebo nevedel túto požiadavku splniť. Na prvý pohľad sa nám môže zdať, že mladík je takpovediac “dokonalý” – všetky príkazy Desatora dodržiava a plní Kristove slová, len toto sa nie len jemu, ale aj učeníkom zdá ako niečo nemožné – úplne sa odovzdať Kristovi – bez majetku, bez bohatstva, bez rodiny, bez každodenných rozkoší – teraz a v túto chvíľu ísť za Kristom a spoľahnúť sa na jeho slovo.

Určite aj my v našich životoch si povieme, že takto to asi Kristus nemyslel, v tejto dobe rozdať majetok a ísť za ním, ved to tak už netreba… ale opak je pravdou – o to skôr v tejto dobe, keď naše srdcia sú niekde inde, v iných pokladoch, ako v poklade, ktorý si máme chystať v nebi.

Bratia a sestry, skúsme v tomto týždni prosiť Boha, aby vstúpil do našich sŕdc, prosme o pravú múdrosť, prosme o to, aby sme sa dokonale vedeli odovzdať Kristovi, aj keď nám sa to zdá bláznovstvom. V nebi si zhromažďujme poklady a spoľahnime sa, lebo Bohu, nie je nič nemožné. Amen

 Publikoval o 21:49