Feb 202010
 

1. čítanie – Kniha Deuteronómium 26,4-10

Kňaz vezme kôš z tvojich rúk, položí ho na oltár Pána, tvojho Boha, a ty povieš pred tvárou Pána, svojho Boha: “Môj otec bol blúdiaci Aramejčan, potom v malom počte zostúpil do Egypta a býval tam; a vzrástol na veľmi veľký, silný a početný národ. Ale Egypťania nás trápili, prenasledovali a kládli na nás ťažké bremená. My sme volali k Pánovi, Bohu našich otcov, ktorý nás vypočul a obrátil svoj zrak na naše poníženie, na náš trud a na našu úzkosť, Pán nás silnou rukou a vystretým ramenom za veľkého strachu, znamení a zázrakov vyviedol z Egypta a voviedol nás na toto miesto a dal nám krajinu, oplývajúcu mliekom a medom. Preto teraz obetujem prvotiny plodov zeme, ktorú mi dal Pán.” A necháš to pred Pánom, svojím Bohom, a budeš sa klaňať Pánovi, svojmu Bohu.

2. čítanie – List Rimanom 10,8-13

Ale čo hovorí? “Blízko teba je slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci;” totiž slovo viery, ktoré hlásame. Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: “Ježiš je Pán!” a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu. Veď Písmo hovorí: “Nik, kto v neho verí, nebude zahanbený.” Niet rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý je Pán všetkých, bohatý pre všetkých, ktorí ho vzývajú: Lebo každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený.

Evanjelium – Evanjelium podľa Lukáša 4,1-13

Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti a diabol ho pokúšal. V tých dňoch nič nejedol. A keď sa skončili, vyhladol. Tu mu diabol povedal: “Ak si Boží Syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom.” Ježiš mu odvetil: “Napísané je: “Nielen z chleba žije človek.” Potom ho diabol vyzdvihol, v jedinom okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá sveta a vravel mu: “Dám ti všetku ich moc a slávu, lebo som ju dostal a dám ju komu chcem. Ak sa mi teda budeš klaňať, všetka bude tvoja.” Ježiš mu povedal: “Je napísané: “Pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.” Potom ho zaviedol do Jeruzalema, postavil ho na vrchol chrámu a povedal mu: “Ak si Boží syn, vrhni sa stadeto dolu, veď je napísané: “Svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa chránili,” a “vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň.” Ježiš mu odvetil: “Je povedané: “Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.” Keď diabol skončil všetko pokúšanie, na čas od neho.

Zamyslenie

Bratia a sestry! V stredu sme začali štyridsať dňové pôstne obdobie, vieme že je to obdobie, kedy sa máme viac zriekať toho telesného a podporovať v sebe skôr duchovné hodnoty. A možno sa nám to trošku aj darí – v stredu sme sa zriekli mäsa, prišli sme aj na Krížovú cestu, horlivejšie sa zúčastňujeme sv. omší, sem – tam otvoríme aj Písmo… tak ako je napísané v evanjeliu sme “plný Ducha Svätého.” No ako sa hovorí “čert nikdy nespí,” keď sa nám darí v duchovnom živote, príde diabol a on si to overí, či to myslíme vážne.
Prvé pokušenie, ktorým diabol pokúšal Krista, je pokušenie moci, keď mu hovorí aby premenil kameň na chlieb. Neprišiel aj ku nám diabol na popolcovú stredu, možno v piatok a nehovoril nášmu oslabenému telu: “No veď tá troška, to sa ani neráta, veď to môžeš…” aká bola naša odpoveď? Veríme a odpovedáme s Kristom: “Nielen z chleba žije človek?” … Pri druhom pokušení dáva diabol Ježišovi zaujímavú ponuku – vládu nad všetkými kráľovstvami sveta. Koľkí z nás by takého diabla nechceli, ukázal by nám všetky kráľovstvá, všetok ich majetok, slávu… kto z nás by to odmietol? a iba za to, že sa mu pokloníme? Bolo by asi po všetkých starostiach keby sme vládli nad svetom. A či si to uvedomujeme, alebo nie, túto ponuku od diabla sme dostali, koľkokrát niečo v našom vnútri hovorilo: “Ale veď ty si lepší než on. Ty máš na viac. Čo ťa po ňom. A tá susedka, tá ti nesiaha ani po členky…” Koľkokrát chceme byť tými lepšími, tými dôležitejšími, koľkokrát sa správame povýšenecky voči iným? A či ten diabol vtedy nevyhral?…
A tretie pokušenie? Pokušenie, kedy chce diabol dôkaz božstva Ježiša Krista. Ak si Boh tak skoč, nič sa ti nestane… Podobne, ako to bolo v evanjeliu, kedy chce ľud znamenie od Krista nejaké uzdravenie, niečo čím dokáže, že je Boh. Diabol ohrozuje naše kresťanstvo. Aj nám hovorí: ” Načo ideš do kostola, veď toľkokrát si tam už bol a nič sa nedeje. A kde by si šiel, veď prší. Zapla si si už správy? Tú babku zrazilo auto a šla z kostola…” A už je po našom pôste a už je po našej účasti na sv. omši.  Nepokúšajme Boha a nehrajme s ním hru niečo – za niečo. Takto to nefunguje. Aké zbrane mal Ježiš proti diablovi, že nepodľahol? Povieme si, “veď je Boh, tak nemohol…” no inú zbraň mal, takú, ktorú má každý jeden z nás – Ježiš sa vrátil z Jordánu, teda je to čas po jeho krste, plný Ducha Svätého – žil naplno to, čo prijal. A myslím, že niektorí z nás majú aj sviatosť birmovania, prijali sme sviatosť zmierenia, Eucharistie… či nie sme lepšie vyzbrojený? A tak drahí bratia a sestry, skúsme v tomto 40 – dňovom pôste žiť naplno to, čo sme prijali. Možno sa nám to nepodarí úplne a dokonale, ale skúsme to zas znovu a znovu.
Ešte možno také štvrté pokušenie, aktuálne pre nás: ” A dal si si už pôstne predsavzatie?” Čo by povedal diabol?: “Nie? Nevadí, pôst už aj tak začal, tak možno o rok…” :-) My by sme mali odpovedať, že to čím skôr napravíme… Skúsme to zas znovu a znovu. Amen.