Miništranti

 

MINIŠTRANTSKÉ ŠTVRTKY

  • Pred sv. omšou možnosť adorácie (možnosť byť s Kristom „z tváre do tváre“) – začíname  o 17,00
  • Sv. omša – vždy prvý štvrtok modlitba za kňazké a rehoľné povolania (aby si aj z nás Pán vyvolil svojich služobníkov)
  • Vešpery (spoločná modlitba katolíckej Cirkvi) s našimi rodičmi, starými rodičmi s našimi bratmi a sestrami

Miništranti sú pre chod liturgického života v každej farnosti veľmi potrebný. Nejde tu samozrejme len o ich účasti na sv. omši, ale aj o ich „miništrantskom živote“ v každej chvíli dňa – v škole, v rodine, s priateľmi…

Z tohto dôvodu a pre ich dobro je i v našej farnosti založené „Miništrantské spoločenstvo“ zamerané na pastoráciu miništrantov.

Skutočne, pastorácia miništrantov je veľmi dôležitá a je už na každom miništrantovi, ako sa k jemu zverenej službe postaví.

Ak sa chceš aj ty pridať k sučiankým miništrantom, si vítaný…