Mar 202021
 

Oznamujeme vám, že od nedele 14. marca 2021 až do odvolania je možné každú nedeľu o 9.00 h. sledovať svätú omšu z nášho farského kostola Nanebovzatia Panny Márie v živom vysielaní cez internetový YouTube kanál Farnosti Sučany.

Link na 2. Veľkonočnú nedeľu – Nedeľu Božieho Milosrdenstva, 11.4.2021 o 9.00 h. je pripravený tu: https://www.youtube.com/watch?v=5k1bGfL5aoQ

Veľkonočný pondelok, 5.4.2021: https://www.youtube.com/watch?v=m8TVJGzkCNA

Veľkonočná nedeľa, 4.4.2021: https://www.youtube.com/watch?v=MLVhf_0GKP4

Veľkonočná vigília Pánovho Zmŕtvychvstania, 3.4.2021: https://www.youtube.com/watch?v=7J2naRUh0pU

Obrady Veľkého piatku Umučenia a smrti Pána Ježiša, 2.4.2021: https://www.youtube.com/watch?v=9jBsTrSHZPE

Zelený štvrtok, sv. omša Pánovej večere, 1.4.2021: https://www.youtube.com/watch?v=lsCbcQ-_7XY

Na tomto linku sa môžete pomodliť Krížovú cestu: https://www.youtube.com/watch?v=Ykk_6uMdQDU

Palmová (Kvetná) nedeľa – Nedeľa Utrpenia Pána, 28. marec 2021: https://www.youtube.com/watch?v=9ZYetQtkmiE

Piata pôstna nedeľa 21. marec 2021: https://www.youtube.com/watch?v=GB5JKqOkZGc

Štvrtá pôstna nedeľa 14. marec 2021:  https://www.youtube.com/watch?v=auqagVrGSq8

Link na záznam sv. omše z pondelka 8. marca 2021: https://www.youtube.com/watch?v=RIam9n6wSz0

Našu farnosť je možné podporiť aj cez číslo farského účtu: SK89 0900 0000 0003 5340 2187. Za milodary Pán Boh zaplať.

 Publikoval o 11:21
Feb 162021
 

Drahí bratia a sestry,

obdobie Veľkého Pôstu začne spôsobom, na ktorý nie sme zvyknutí. Kvôli pandémii sa s vami nemôžeme stretnúť v chrámoch, kam ste zvyčajne prichádzali prijať znak popola, ako rozhodnutie konať pokánie a obrátiť sa od hriechov. Aj keď sa popolec fyzicky nedá udeliť, chceme vás povzbudiť, aby ste na Popolcovú stredu neopomenuli príležitosť nastúpiť na cestu prípravy na Veľkonočné sviatky. Ako nám to pripomína Svätý Otec František: “Aj vtedy, keď sa snažíme chrániť ľudské životy pred šírením vírusu, nemožno pokladať duchovný a morálny rozmer osoby za druhoradý vo vzťahu k fyzickému zdraviu. Starostlivosť o telo nemôže nikdy nechať bokom starostlivosť o dušu.” (Príhovor diplomatickému zboru, 8.2.2021)

Zodpovedne chráňte svoje zdravie a zdravie svojich blízkych. Neochabujte však ani v duchovnom úsilí. Veľký Pôst je príležitosťou obnovy, zanechania hriechu a získavania milostí. Treba to dobre využiť. Nezabudnite predovšetkým na skutky telesného a duchovného milosrdenstva. Často si spytujte svedomie a nenechajte sa premôcť hriechom, aj keď nie je pre všetkých možné sa teraz vyspovedať. Robíme, čo je v našich silách, aby sa prijímanie sviatostí stalo znovu dostupným.

Medzitým však siahnite aj po ostatných prostriedkoch, ktoré sú k dispozícii. Čítajte Božie Slovo a prijímajte ho ako duchovný chlieb pre svoje životy. Nezabudnite ani na telesný pôst a odriekanie, ktoré sú účinnými zbraňami proti hriechu. Starší a tí, ktorí bojujú s ochorením alebo sú ešte v rekonvalescencii, nech kvôli svojmu zdraviu neodkladajú pokrm, ale nech využijú modlitbu alebo almužnu ako prostriedky pôstneho úsilia. Samozrejme, trpezlivé obetovanie dôsledkov pandémie, i všetkých obmedzení, v spojení s utrpením Ježiša Krista dáva ťažkostiam novú hodnotu.

Využite dobre pôstny čas, posilnite sa vo viere, nádeji a láske, a priblížte sa ku Kristovi, aby sme ho mohli stretnúť, dobre pripravení, pri slávení Veľkonočných sviatkov. Prosíme vás o modlitby za nás i za kňazov a rehoľníkov.

S láskou na vás pamätajú a žehnajú vám všetci slovenskí otcovia biskupi.

 Publikoval o 13:29