Júl 192013
 

Na ŠípeDňa 17. júla 2013, po rannej sv. omši, sme sa na čele s pánom farárom Pavlom Pečkom vybrali na turistický výlet do Stankovian , na Šíp. Na železničnej stanici v Sučanoch  o 8.23 h. nás do vlaku nastúpilo 13 – Pán Boh pri nás.  Stankovany nás vítali pekným letným počasím a tak sme vyrazili, aby sme zdolali jeden z Chočských vrchov.  Po troch krátkych prestávkach a občerstvení, sme okolo 11.45 h. stáli na Šípe pod veľkým krížom, spoločne sme sa pomodlili modlitbu Anjel Pána , poďakovali Bohu za ochranu i krásu, ktorú nám doprial, prijali sme požehnanie a obdivovali sme výhľad Liptova, Turca i Oravy. Do Stankovian sme sa vrátili inou cestou, cez osadu Podšíp, kde nás čakala posledná prestávka s výhľadom na Veľký Rozsutec. Turistiku zvládla aj najmladšia účastníčka Viktorka, ktorá má rok a 8 mesiacov.  Do Sučian sme sa vrátili vlakom popoludní o cca 15.00 h. Vďaka patrí všetkým zúčastneným, ktorí vyjadrili túžbu aj v budúcnosti ísť na podobnú turistiku.
Čítať ďalej »

 Publikoval o 19:37
Júl 042013
 

dp. Pavol PečkoV pondelok 1. júla 2013 sme pri svätej omši privítali nášho nového správcu farnosti dp. Pavla Pečka. Pavol Pečko sa narodil 25. septembra 1977 v Ružomberku. Za kňaza bol vysvätený Mons. Rudolfom Balážom 19. júna 2004 v Banskej Bystrici. Bol kaplánom v Detve a v Brezne, spravoval farnosť v Hornej Štubni, bol kaplánom v Martine v meste a v Martine na Severe. Zároveň bol aj duchovým správcom cirkevnej Základnej školy s materskou školou Antona Bernoláka v Martine. Od 1. Júla 2013 ho žilinský biskup Mons. Tomáš Galis vymenoval za správcu farnosti v Sučanoch.
Čítať ďalej »

Sep 302012
 

Pamätná listina“Dnes ste sa stali svedkami”, aj tieto slová povedal otec biskup počas homílie v deň posviacky nášho farského kostola.
Naozaj, dnes bola významná udalosť, ktorou byť svedkom sa nepodarí každej generácií. Od dnes si budeme vždy 30.9. pripomínať Výročie posviacky farského chrámu. No už to vždy bude len výročie. Ale MY sme toho svedkami.
Farský chrám je miestom modlitby, kde sa stretáva celé farské spoločenstvo, aby spoločne vzdávali vďaky Bohu a vyprosovali si potrebné milosti. No chrámom Ducha Svätého sme aj my, a preto tak ako sme dnes posvätili náš farský chrám, máme sa udržiavať vo svätosti aj my.
Aj k tomuto nás povzbudil otec biskup počas svojej homílie. Aby sme na túto udalosť nezabudli, a mali ju stále v živej pamäti, prinášame vám z nej aj nejaké fotografie …
Čítať ďalej »

Sep 292012
 

Prinášame vám pár fotiek z dnešného farského stretnutia, ktoré bolo pri príležitosti zajtrajšej posviacky našeho farského chrámu. Spoločný program začal futbalovým stretnutím proti hráčom z Veľkých Uheriec. Tento zápas sme síce prehrali 4:2, ale ani to nám nezobralo chuť baviť sa. Nasledoval program pre deti a spoločené posedenie pri guláši.
Čítať ďalej »

Aug 042011
 

V rámci prípravy na slávenie 1150. výročia príchodu svätých vierozvestov Cyrila a Metoda na naše územie, ktoré budeme sláviť v roku 2013, putuje relikvia sv. Cyrila po diecézach Slovenska.

V nedeľu, 31. júla 2011 večer, prevzal ostatky svätého Konštantína – Cyrila žilinský biskup Tomáš Galis, ktoré do Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline priniesol trnavský arcibiskup Róbert Bezák. Relikviár do katedrály vniesli dekani v slávnostnej procesii a uložili pred hlavný oltár. Po sv. omši s homíliou arcibiskupa Bezáka nasledovali spievané litánie ku svätým patrónom diecézy Cyrilovi a Metodovi. Ostatky vzácneho hosťa si veriaci v katedrále mohli uctiť v pondelok po celý deň a v utorok ich vyprevadili na púť po farnostiach žilinského dekanátu.

Relikvia sv. Cyrila pobudne v Žilinskej diecéze do konca septembra, kedy sa s ňou rozlúčime pri slávení sv. omše v najväčšom chráme zasvätenom sv. Cyrilovi a Metodovi na Slovensku v Terchovej.

Prevzaté z tkkbs.sk

Júl 222011
 

Ako býva dobrým zvykom aj tento rok zorganizovali bohoslovci z bratislavského a nitrianskeho seminára tábor pre miništrantov Minfa, ktorý sa konal na štyroch farách v troch turnusoch. Tento rok sa na Minfe zúčastnil aj František Galis (miništrant z našej farnosti), preto sme ho oslovili aby sa podelil o svoje zážitky:
Čítať ďalej »

Apr 142011
 

Opäť sa blížia veľkonočné sviatky, ktoré sú pre nás kresťanov – katolíkov azda najdôležitejšie v liturgickom roku.
„ Kristus uskutočnil dielo ľudského vykúpenia a dokonalého oslávenia Boha predovšetkým svojím veľkonočným tajomstvom, v ktorom svojou smrťou zničil našu smrť a svojim zmŕtvychvstaním obnovil nám život.“ (VSLR, 18)
Jedno z päť cirkevných prikázaní nás vyzýva k prijatiu sviatosti zmierenia a Eucharistie aspoň raz do roka a to zvlášť vo veľkonočnom období. Neodmietajme toto pozvanie, nájdime si čas, spytujme si svedomie, prijmime sviatosť zmierenia a vytrvajme čo najdlhšie v posväcujúcej milosti.

V našom dekanáte sa bude spovedať takto:

Piatok pred Kvetnou nedeľou – 15. 4.
SUČANY – 10.00 – 11.00


Sobota pred Kvetnou nedeľou – 16. 4.
SUČANY – 9.30 – 11.00

TURANY – 9.30 – 11.00

Kvetná nedeľa – 17.4.
VRÚTKY – 15.00 – 17.30

Pondelok po Kvetnej nedeli – 18. 4.
MARTIN – SEVER – 15.30 – 17.30

Utorok po Kvetnej nedeli – 19. 4.
MARTIN-MESTO – 14.30 – 17.00

Streda po Kvetnej nedeli – 20. 4.
MARTIN-MESTO – 14.30 – 17.00

SPYTOVANIE SVEDOMIA