Aug 232014
 

V sobotu 23.augusta sme sa stretli pri spoločnom guláši vo farskej záhrade, aby sme aj takto oslávili patrocínium kostola, ktoré sme slávili 15.augusta. Pár fotiek z príjemného posedenia, vám prinášame pod článkom.

 Publikoval o 19:00
Jún 202014
 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAVo štvrtok sme slávili prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Po večernej sv. omši sa konal aj Eucharistický sprievod okolo kostola.

“Všetko, čo si Boží Syn vzal z nášho, použil pre našu spásu. Lebo svoje telo priniesol na oltári kríža Bohu Otcovi na obetu za naše zmierenie a svoju krv vylial na výkupnú cenu a zároveň očistný kúpeľ, aby sme boli vykúpení z biedneho otroctva a očistili sa od všetkých hriechov. A aby nám zostala trvalá pamiatka tohto veľkého dobrodenia, zanechal svoje telo za pokrm a svoju krv za nápoj, ktoré majú veriaci prijímať pod spôsobmi chleba a vína. Aká vzácna a obdivuhodná hostina, spásonosná a preplnená každou dobrotou! Čo môže byť ešte vzácnejšie ako táto hostina, na ktorej sa neje mäso teliat a capov, ako kedysi v zákone, ale predkladá sa nám za pokrm Kristus, pravý Boh?! Čo je obdivuhodnejšie ako táto sviatosť?!” (sv. Tomáš Akvinský)
Čítať ďalej »

Nov 302013
 

OLYMPUS DIGITAL CAMERADňa 30. novembra 2013 sa v spolupráci s Konfederáciou politických väzňov Slovenska, vo farnosti Sučany, uskutočnilo odhalenie a požehnanie pamätnej tabule ženám, nespravodlivo väzneným komunistickým režimom v Sučanoch v 50.tych rokoch 20. Storočia. Svätú omšu celebroval generálny vikár žilinskej diecézy Mons. Ladislav Stromček. Koncelebrovali: Pavol Pečko, správca farnosti Sučany, P. Mikuláš Tadeáš Kráľ OFM., ktorý bol aj slávnostným kazateľom,  Juraj Malý SDB, väzenský kaplán v Sučanoch a Ľubomír Guniš dôchodca. V obetných daroch počas sv. omše bol prinesený aj popolník, vypálený v sučianskej tehelni a ruženec, upletený z motúza v tehelni. Po sv. omši na budove bývalej Katolíckej školy v areáli farského kostola, Mons. Ladislav Stromček požehnal pamätnú tabuľu. V 50.tych rokoch 20. storočia boli viaceré ženy, nespravodlivo odsúdené a uväznené komunistickým režimom, prevezené do Sučian, kde vykonávali ťažké práce v tehelni (vrátane rehoľných sestier). Do Sučian boli privezené väčšinou zo ženskej väznice v Rimavskej Sobote a po skončení prác väčšiu skupinu väzenkýň previezli do ženskej väznice v Želiezovciach. Po skončení obradu sa účastníci presunuli do miestneho Robotníckeho domu, kde zazneli rôzne svedectvá žijúcich pamätníkov aj rehoľných sestier na práce a útrapy v sučianskej tehelni.
Čítať ďalej »

 Publikoval o 16:12
Nov 182013
 

17. novembra 2013 sme si pri sv. omši pripomenuli 15. výročie smrti sučianskeho rodáka a dlhoročného farára Jozefa Horváta, arcidekana. Slávnostnú spomienkovú sv. omšu celebroval cirkevný historik ThDr. Gabriel Brendza, PhD., farár zo Seliec pri Banskej Bystrici. Koncelebroval generálny vikár banskobystrickej diecézy Branislav Koppal, správca farnosti Sučany Pavol Pečko a väzenský kaplán v Sučanoch Juraj Malý SDB. Hlavný celebrant sa v homílií zameral na dôležitosť a potrebu kňaza v súčasnosti a zaspomínal aj na osobné stretnutia so zosnulým kňazom Jozefom Horvátom. Priblížil jeho kvality: obetavosť, ľudskosť a veselosť, ktorými si vedel získať všetkých, počas jeho dlhoročného pôsobenia vo farnosti Sučany. Pri tejto príležitosti bola v kostole inštalovaná výstava fotiek z pôsobenia Jozefa Horváta.
Čítať ďalej »

Sep 072013
 

V sobotu, 7. septembra 2013, sa farnosť Sučany pripojila k výzve pápeža Františka, v ktorej prosil celý svet o modlitby za pokoj v ľudských srdciach, za odvrátenie vojnového konfliktu v Sýrií a za pokoj a mier v celom svete. Od 19.00 h. do 20.00 h. bola vo farskom kostole adorácia pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou, modlili sme sa bolestný ruženec a iné modlitby za mier a pokoj v ľudských srdciach a vo svete.

 

 Publikoval o 19:05
Aug 182013
 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAV nedeľu, 18. augusta 2013, sme oslávili v našej farnosti hodovú slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Predpoludním, pri sv. omšiach sa nám prihovoril hosť vdp. Ján Flajžík – Manašovský, spevák a skladateľ, farár z Ladomerskej Viesky, ktorý upriamil náš duchovný pohľad na Máriu ako na ženu odetú slnkom a ktorý nás povzbudil k tomu, aby sme podľa príkladu Márie aj my kráčali životom k výšinám svätosti. Po sv. omšiach bol evanjelizačný koncert, pri ktorom vdp. Ján Flajžík – Manašovský zaspieval niekoľko piesní zo svojej tvorby a povedal aj pár duchovných slov na povzbudenie a obohatenie. Po sv. omši bola možnosť zakúpiť si CD z tvorby vdp. Jána Flajžíka – Manašovského. Popoludní od 15.00 h. bol vo farskej záhrade pripravený spoločenský program a posedenie pri guláši a fazuľovici pre všetkých farníkov, ktoré pripravil klub dôchodcov zo Sučian a farnosť Sučany. V rámci tohto stretnutia sa uskutočnilo stretnutie s kňazmi, uskutočnila sa veselá vedomostná súťaž a farníci mali možnosť stretnúť sa a pobudnúť v družných a priateľských rozhovoroch, spoločne sa porozprávať, stretnúť sa, zaspievať si pri harmonike, či gitare… Ďakujeme Pánu Bohu za tento slávnostný deň a za vydarené počasie.
Čítať ďalej »

 Publikoval o 23:57
Aug 032013
 

 Na prvú sobotu, 3. augusta 2013, sme si vykonali farskú a zároveň aj dekanátnu púť do Rajeckej Lesnej. Autobus plný pútnikov sa pohol o 15.00 h. spred kostola a po modlitbe a požehnaní pánom farárom sme sa vydali na cestu. Po príchode do Rajeckej Lesnej sme sa mohli pomodliť v tichu baziliky, navštíviť Slovenský vyrezávaný Betlehem, ísť sa osviežiť vodou z Lurdskej jaskyne, alebo navštíviť miestnu Kalváriu. O 17.15 h. začala pre všetkých modlitba radostného ruženca v prítomnosti žilinského diecézneho biskupa Mons. Tomáša Galisa. Zamyslenia k jednotlivým desiatkom pripravil náš pán farár a 5 vybraných farníkov našej farnosti sa túto modlitbu predmodlievalo. Vyvrcholením púte bola slávnostná sv. omša, ktorú celebroval žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. Okrem iného sa pri sv. omši s pútnikmi podelil o zážitky, ktoré mal ako pútnik v Rio de Janeiro, odkiaľ sa nedávno vrátil a kde sa zúčastňoval v rámci svetových dní mládeže s pápežom Františkom. Plní duchovných zážitkov sme sa vrátili o 21.00 h. do Sučian.
Čítať ďalej »

 Publikoval o 22:35