Aug 082010
 

V rámci 10. európskej púte miništrantov v utorok prišli do Ríma na stretnutie s pápežom tisícky miništrantov zo 17 krajín Európy. Púť organizuje „Medzinárodné združenie miništrantov“ (CIM) a jej tohtoročná téma je: „Piť z pravého prameňa”.
Stretnutie miništrantov so Svätým Otcom
V Žilinskej diecéze na podnet otca biskupa Mons. Tomáša Galisa začala súťaž „S Dominiom do Ríma“ po jej ukončení sa vybralo okolo 90 miništrantov na púť do Ríma. Z našej farnosti putovali dvaja miništranti – Dominik Galis a Michal Mesjar. Aby sme si pobyt spríjemnili, púť trvala týždeň od 2. do 7. augusta. Ubytovaní sme boli u Saleziánov v Ríme. Okrem samotnej generálnej audiencie, ktorá bola v stredu, pochodili sme mnoho významných pamiatok napr. Bazilika sv. Pavla za hradbami, Koloseum, Fórum Romanum, Fontána di Trevi, Bazilika sv. Petra vo Vatikáne. Vo štvrtok sme navštívili Ústav sv. Cyrila a Metoda, kde nás čakal otec biskup Tomáš, ktorý slúžil sv. omšu a potom nás čakal guľáš od sestričiek. V piatok sme sa zastavili pri mori na severe Talianska v meste Lignano, kde sme si trocha odpočinuli a nabrali síl na ďalšiu cestu.
Na generálnej audiencii sa prihovoril Svätý Otec aj nám – Slovákom, aby sme podľa príkladu sv. Tarzícia veľkodušne slúžili Ježišovi v Eucharistii.
Ďakujeme všetkým ktorí nás sprevádzali na púti – dp.: Jozefovi Luscoňovi SDB, Ľubomírovi Majtánovi (kaplán Martin – mesto), všetkým ostatným kňazom za ich čas, rozhovory a vyslúženie sviatostí zmierenia a Eucharistie, otcovi biskupovi Tomášovi a v neposlednom rade samotnému Bohu za to, že nad nami držal ochrannú ruku a upevnil nás v našej službe.

Fotogaléria:

Taliansko