Sep 302012
 

Pamätná listina“Dnes ste sa stali svedkami”, aj tieto slová povedal otec biskup počas homílie v deň posviacky nášho farského kostola.
Naozaj, dnes bola významná udalosť, ktorou byť svedkom sa nepodarí každej generácií. Od dnes si budeme vždy 30.9. pripomínať Výročie posviacky farského chrámu. No už to vždy bude len výročie. Ale MY sme toho svedkami.
Farský chrám je miestom modlitby, kde sa stretáva celé farské spoločenstvo, aby spoločne vzdávali vďaky Bohu a vyprosovali si potrebné milosti. No chrámom Ducha Svätého sme aj my, a preto tak ako sme dnes posvätili náš farský chrám, máme sa udržiavať vo svätosti aj my.
Aj k tomuto nás povzbudil otec biskup počas svojej homílie. Aby sme na túto udalosť nezabudli, a mali ju stále v živej pamäti, prinášame vám z nej aj nejaké fotografie …