Aug 032013
 

 Na prvú sobotu, 3. augusta 2013, sme si vykonali farskú a zároveň aj dekanátnu púť do Rajeckej Lesnej. Autobus plný pútnikov sa pohol o 15.00 h. spred kostola a po modlitbe a požehnaní pánom farárom sme sa vydali na cestu. Po príchode do Rajeckej Lesnej sme sa mohli pomodliť v tichu baziliky, navštíviť Slovenský vyrezávaný Betlehem, ísť sa osviežiť vodou z Lurdskej jaskyne, alebo navštíviť miestnu Kalváriu. O 17.15 h. začala pre všetkých modlitba radostného ruženca v prítomnosti žilinského diecézneho biskupa Mons. Tomáša Galisa. Zamyslenia k jednotlivým desiatkom pripravil náš pán farár a 5 vybraných farníkov našej farnosti sa túto modlitbu predmodlievalo. Vyvrcholením púte bola slávnostná sv. omša, ktorú celebroval žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. Okrem iného sa pri sv. omši s pútnikmi podelil o zážitky, ktoré mal ako pútnik v Rio de Janeiro, odkiaľ sa nedávno vrátil a kde sa zúčastňoval v rámci svetových dní mládeže s pápežom Františkom. Plní duchovných zážitkov sme sa vrátili o 21.00 h. do Sučian.

no images were found

 Publikoval o 22:35