Dec 292009
 

Rímsko – katolická farnosť Sučany

Pozýva všetky deti a mládež od 5 do 15 rokov na

D E T S K Ý     S P E V O K O L

Prvé stretnutie bude na slávnosť Zjavenia Pána – 6.1.2010 na fare o 1400 h. Začneme posedením pri niečom sladkom

Prosíme všetky mamičky, babičky aby to oznámili vo svojich rodinách deťom.

TEŠÍME SA NA VÁS!