Júl 222011
 

Ako býva dobrým zvykom aj tento rok zorganizovali bohoslovci z bratislavského a nitrianskeho seminára tábor pre miništrantov Minfa, ktorý sa konal na štyroch farách v troch turnusoch. Tento rok sa na Minfe zúčastnil aj František Galis (miništrant z našej farnosti), preto sme ho oslovili aby sa podelil o svoje zážitky:

„Cestoval som spolu so svojím bratrancom z Vrútok. Cesta do Čičmian bola náročná, čo sa podpísalo aj na tom, že ešte pred Čičmanmi sme museli spomaliť aby sme dokázali predýchať jazdu cez kopce.
Aj napriek takémuto ťažkému a nie zrovná ideálnemu začiatku som sa nedal odradiť a bol som plný očakávania čo ma čaká. A keď sme uvideli Dom svätého Bystríka (v ktorom sme mali ubytovanie), tak z nás opadli aj posledné obavy a boli sme plný očakávania čo nás čaká.
Tábor sme začali spoločnou svätou omšou, ktorú celebroval miestny pán farár. Po sv. omši sme mali opekačku a potom sme išli všetci spať do telocvične. Každý deň ráno sme mali ranné rozímanie. Po rozímaní sme sa všetci v krátkosti predstavili, bolo nás tam 48 miništrantov a 11 bohoslovcov. Bolo nám predstavené aj motto tohtoročnej minfy ktoré znie: KRISTOVÁ CIRKEV JE NAŠA MATKA. Následne nás rozdelili do 6 skupín. Na začiatku sme všetky skupiny boli prefektúry, ale postupne sme sa mohli stať administratúrou, diecézou, arcidiecézou, podľa výsledkov v hrách. Ostatné noci sme už spali po izbách, až sme skoro zabudli, že sme na tábore. Ale naozaj len skoro, lebo ráno nás zobudil klaksón a hneď sme si uvedomili, že nie sme doma.
Počas týždňa sme hrali rôzne spoločenské hry či už vnútri ale aj po celej dedine. Išli sme sa pozrieť aj na vrch Strážne, odkiaľ sme mali výhľad do šíreho okolia. Okrem rôznych športových a spoločenských aktivít, sme mali aj liturgické okienka, kde sme sa naučili zaujímavé veci o cirkvi a zdokonalili sa aj v miništrovaní.
V sobotu sme sa stretli aj s ostatnými miništrantmi z ďalších 3 fár aby sme si zmerali sily vo vedomostiach a v športe. Spoločnú svätú omšu celebroval bratislavský arcibiskup mons. Stanislav Zvolenský, ktorý sa s nami podelil aj so zážitkami ako začínal s miništrovaním on. Po spoločnej sv. omši prišiel čas, aby sme ukázali čo sme sa za týždeň naučili. Vo futbalovom turnaji sme síce skončili druhý, ale keď prišiel rad na meranie vedomosti tak sme už premožiteľa nenašli a skončili sme na prvom mieste.
Poučený z cesty do Čičmian, sme zvolili v utorok inú trasu domov, čo sa nám oplatilo, lebo sme nemuseli robiť nijaké neočakávané zastávky.
Na záver by som chcel poďakovať všetkým, ktorý hocijakým spôsobom sa podieľajú na organizovaní miništrantského tábora Minfa. A povzbudiť miništrantov aby sa nabudúci rok prihlásili aj ďalší. STOJÍ TO ZA TO. :-)“