Okt 302010
 

Dňa 30-teho októbra 2010 sa v našej farnosti uskutočnilo o 16-tej hodine mariánske večeradlo s dp. Humbertom Virdzekom. Následne o 17-tej program pokračoval slávením svätej omše. Páter Humbert nás svojím milým slovom povzbudil k mariánskej úcte, k modlitbe svätého ruženca…
Počas svätej omše, po kázni, osobitou modlitbou bola zasvätená naša farnosť spolu s veriacimi Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Slávenie eucharistie sa dovŕšilo adoráciou a eucharistickým požehnaním. Po svätej sa stretli na občerstvení na fare spolu s pátrom Humbertom a jeho doprovodom, náš duchovný otec Peter Hudec a niekoľkí členovia našej farnosti. Ešte raz všetkým
veľké Pán Boh zaplať.
Nepoškvrnené srdce Panny Márie – oroduj za našu farnosť Sučany.

Mariánske večeradlo 31.10