Dec 312010
 Ďalšia – už druhá jasličková pobožnosť je za nami. Tento rok ju nacvičovalo 16 detí a vystúpenie bolo na slávnosť Narodenia Pána 25.12. o 14,00h. v kostole. Ďakujeme všetkým, ktorý pri jasličkovej pobožnosti pomohli, samozrejme deťom, ako i rodičom a všetkým ktorý prišli a deti povzbudili.

Fotky nájdete TU