Dec 282009
 

Tak, a už je to za nami… 14 detí a miništrantov nacvičovali vystúpenie jeden a pól mesiaca na fare a premiéra ich čakala na slávnosť narodenia Pána – 25.12. v kostole. Ich obavy, že nikto ani neprišiel sa rozplynuli, keď sa tesne pred 14 hodinou naplnil kostol ich rodičmi, príbuznými a veriacimi.

Na úvod všetkých privítal pán farár Peter Hudec, kedy sme sa započúvali do Božieho slova, a potom mali priestor deti. Ich vystúpenie trvalo pol hodinu (no oni sami dobre vedia, ako dlho trvali nácviky ). Poďakovaním a požehnaním nás opäť vyprevadil p. farár.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pri hocijakým spôsobom pomohli, či už vám veriacim samotným deťom, ich rodičom, organistovi, flautistke, ako aj samotnému vedúcemu, ktorý sa zhostil úlohy túto pobožnosť nacvičiť…

Tešíme sa na najbližšiu akciu!

Jasličková Pobožnosť