Aug 232010
 

Oslava patrocínia nášho kostola – Nanebovzatia Panny Márie
začala v sobotu pri peknom počasí na ihrisku pri ZŠ futbalovým turnajom miništrantov (súčasných i minulých), samozrejme za podpory a fandenia „detí a manželiek“
Po skončení futbalového turnaja bolo pripravené pre deti veľa atrakcií vo farskej záhrade – detský hrad a súťaže. Samozrejme vyhrali všetci…
Pre dospelých sa zatiaľ chystal chutný guľáš, na ktorom sme si všetci pochutnali.

Týmto samozrejme program neskončil – pokračoval tým najdôležitejším – slávnostnou nedeľnou svätou omšou, ktorú celebroval vdp. Mgr. Ľubomír Guniš za účasti nášho pána farára dp. Mgr. Petra Hudeca a väzenského dekana dp. PaedDr. Petra Halkóciho. Pri sv. omši spieval farský spevokol.

fotogaléria