Dec 282009
 

Dobrá novina v našej farnosti

Aj tento rok sa naša farnosť zapojila do celoslovenskej akcie DOBRÁ NOVINA. Táto kolednícka akcia spojená so zbierkou pre africké krajiny začala na Slovensku pred pätnástimi rokmi. Na tento 15. ročník sme sa začali organizačne pripravovať od novembra. Prihlásilo sa 12 detí,  ktoré boli ochotné takouto formou pomôcť núdznym v Afrike. Mali sme niekoľko stretnutí počas decembra, na ktorých sme sa lepšie spoznali, zahrali a aj nacvičili program. Vytvorili sme 2 skupinky, ktoré 27. decembra 2009 prišli s Dobrou novinou do prihlásených domácností.. Keďže tento rok sa prihlásilo o niečo menej rodín ako po minulé roky, koledovali sme len jeden deň namiesto plánovaných dvoch dní.

Spolu sme vykoledovali 396 eur. Za túto sumu patrí všetkým dobrovoľníkom, podporovateľom a dobrodincom veľká vďaka a Pán Boh zaplať.

Z výťažku 15. ročníka podporí Dobrá novina projekty pomoci v nasledujúcich oblastiach:

-     oblasť zdravotníckej starostlivosti (Keňa, Sudán, Uganda)

-     podpora vzdelávania a zabezpečenia základných potrieb (Keňa, Sudán, Etiópia)

-     sociálne projekty pre ľudí v núdzi (Keňa, Uganda).

Dobrá novina sa usiluje vrátiť nádej tým, ktorí sa stali nevinnými obeťami chudoby. Svojím finančným príspevkom im umožníte dôstojnejší život.

Ako podporiť Dobrú novinu

-     prijatím koledníkov

-     finančným príspevkom na číslo účtu 4000713500/3100, Volksbank Slovensko, a. s.

-     cez internetový portál www.dobrakrajina.sk

-     darcovskou SMS v hodnote 1 € (30 Sk) v čase od 1. novembra 2009 do 31. januára 2010 vo všetkých mobilných sieťach (Orange, T-Mobile, O2) s textom:
DMS DOBRANOVINA na číslo 877.

viac na www.dobranovina.sk alebo www.darcovskasms.sk