Aug 032010
 

Hneď na začiatok chceme poďakovať všetkým brigádnikom, ktorí si našli čas a obetovali ho práci vo farskej záhrade. Účasť bola naozaj požehnaná, čo dokumentujú aj zábery v závere článku. Všetkým ešte raz VEĽKÉ : Pán Boh zaplať!

Väčšina z nás prišla už okolo 9:00h ale tešili sme sa aj s každou ďalšou pomocnou rukou. Práce bolo veľa a každému sa niečo ušlo. Či už pri pretrhávaní buriny, vyrovnávaní terénu, upravovaniu kvetín, kosení alebo odvážaní odpadu. Každú z týchto prác sme vykonávali s radosťou veď sme ju robili pre naše farské spoločenstvo.

Milo nás prekvapil aj počet detí a aj ich ochota pomôcť pri práci. Zaslúžene si teda po obednej prestávke zahrali futbal.

Fotky z brigády si môžete pozrieť v nasledujúcej prezentácií

Alebo priamo fotografie

Brigada okolo kostola
 Publikoval o 21:07