Feb 032011
 

Apoštolský nuncius na návšteve v ÚVTOS pre mladistvých v Sučanoch

V sobotu 29.januára sa konala v personálnej farnosti sv. Jána Bosca vo väznici pre mladistvých odpustová slávnosť. Sv. omšu celebroval apoštolský nuncius J.E. Mons. Mario Giordana a koncelebrovali ordinár OS a OZ SR J.E. Mons. František Rábek, väzenský kaplán ústavu –          Juraj Malý SDB, provinciál Saleziánov don Bosca – don Karol Maník SDB, väzenský vikár – Mons. Bartolomej Juhás SDB, spolu s kňazmi ordinariátu i martinského dekanátu. Po svätej omši nasledovala divadelná hra „Bartolomej,“ ktorú nacvičili mladiství odsúdení pod vedením väzenského kaplána za pomoci pedagógov ústavu a dobrovoľníka Katolíckej väzenskej dobrovoľnej služby Michala Mesjara. Nasledovali príhovory vzácnych hostí – generálneho riaditeľa ZVJS Mgr. Róberta Mudrončeka, riaditeľa TV Lux Ing. Dáriusa Antona Hatoka, ktorý v rámci projektu „Svetlo do každej cely… svetlo pre každú uväznenú dušu“ odovzdali vedeniu ústavu satelitný prijímač, riaditeľky ústavu PaedDr. Jarmily Čavarovej ako i apoštolského nuncia a ordinára OS a OZ SR.

Pre odsúdených to bol určite veľký deň, kedy mali možnosť prezentovať svoje úsilie a námahu pri nácvikoch divadla  a ukázať, že aj v nich je veľa dobra, ktoré mohli objaviť aj vďaka duchovnej službe vo väzniciach. Je to tiež pre nich možnosť, ako pokračovať  na ceste dobra a lásky s Bohom a vrátiť sa na slobodu nie len do rodinného spoločenstva, ale i do spoločenstva Cirkvi.
TKKBS: http://www.tkkbs.sk/
foto: http://foto.tkkbs.sk/