farar

avatar

Okt 172015
 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V sobotu 17. októbra 2015, v rámci mesiaca sv. ruženca, sme uskutočnil farskú púť do Ludźmierzu v Poľsku. Nachádza sa tam pútnický chrám Panny Márie Ludźmierzskej a tiež veľká priestranná ružencová záhrada. Po ceste tam sme sa zastavili v Krivej, na Orave, v rodisku blahoslavenej sestry Zdenky Schelingovej. V kostole sme si vypočuli svedctvo o jej živote z úst miestneho pána kostolníka, pomodlili sme sa a uctili sme si relikviu blahoslavenej Zdenky. Predpoluním sme prišli do Ludźmierzu, slávili sme svätú omšu, v ružencovej záhrade sme sa pomodlili modlitbu radostného sv. ruženca, prezreli sme si záhradu a všetkých 20. výjavov tajomstiev sv. ruženca. Na spiatočnej ceste sme navštívili svätyňu Fatimskej Panny Márie v Zakopanom, čím sme zavŕšili našu farskú púť. Duchovne nás sprevádzal správca farnosti dp. Pavol Pečko. Čítať ďalej »

 Publikoval o 18:04
Sep 012015
 

V utorok 1.septembra 2015 sme uskutočnili farskú púť do Levoče, na Spišskú Kapitulu a do svätyne Božieho Milosrdenstva v Smižanoch. Púť sme začali sv. omšou na Mariánskej Hore v Levoči. Potom sme si prezreli farský chrám sv. Jakuba, kde sa nachádza aj oltár majstra Pavla z Levoče. Následne sme navštívili Spiškú Kapitulu, sídlo spišského biskupstva. Navštívili sme katedrálu sv. Martina, kňazský seminár a kaplnku sv. Jána Nepomuckého, pomodlili sme sa pri hrobe Mons. Františka Tondru, spišského diecézneho biskupa. Osviežili sme sa v blízkom Spišskom salaši a našu púť sme zavŕšili vo Svätyni Božieho Milosrdenstva v Smižanoch, kde sme sa pomodlili Korunku k Božiemu Milosrdenstvu. Každý bol obdarovaný obrazom Božieho Milosrdenstva pátrom Vladimírom Peklanským z rehole palottínov a pozreli sme si aj výstavu darov, ktoré pri rôznych stretnutiach dostal Sv. Otec sv. Ján Pavol II. a ktorých výstava sa nachádza práve v Smižanoch. Duchovne nás sprevádzal miestny správca farnosti dp. Pavol Pečko a kaplán z Likavky dp. Michal Pásztor, ktorý na Spiši študoval.

Čítať ďalej »

 Publikoval o 20:12
Aug 152015
 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V sobotu 15. augusta 2015  sme oslávili Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, patrónky nášho kostola a farnosti. Slávnostnú sv. omšu celebroval dp. Peter Hudec, farár zo Žarnovice. Popoludní sa vo farskom dvore uskutočnilo spoločné stretnutie farníkov pri hudbe, guľáši, fazuľovici, pive a kofole. Pán Boh zaplať všetkým, ktorí toto stretnutie pripravili a ktorí sa ho zúčastnili.

Čítať ďalej »

 Publikoval o 20:02
Okt 222014
 

V dňoch od 10. do 18. októbra 2014 sa 52 farníkov zo Sučian a z okolitých farností, na čele so sprievodcom – kňazom PaedDr. Michalom Pitoniakom  a správcom farnosti Pavlom Pečkom, z Božej milosti zúčastnilo na púti vo Svätej Zemi. Na púť sme nastúpili v piatok 10. októbra 2014 o 14.00 h. Autobus nás doviezol na letisko vo Schwechate, odkiaľ okolo 22.00 h. vzlietlo lietadlo a za cca 3 a pol hodiny pristálo na letisku v Tel Avive, v Izraeli.

Čítať ďalej »

 Publikoval o 14:24
Júl 252014
 

V dňoch 21. až 25. júla 2014 sa uskutočnil v našej sučianskej farnosti týždeň spoločných hier, modlitby aj zábavy. Každý deň bolo možné zažiť niečo nové v našom farskom dvore, alebo aj vo fare, v čase od 9.00 h. do 15.00 h. 23. júla 2014 sme mali spoločný celodenný výlet na Liptov do dedinky Vlkolínec, kde sme z Ružomberka doputovali pešo. Zúčastnilo sa nás tam 40. Vo Vlkolínci nás čakali výborné halušky s bryndzou, spoločné hry na lúke a Bohoslužba slova so sv. prijímaním, v miestnom kostole Návštevy Panny Márie, ktorú viedol náš pán farár. Spoločne prežívané dni sme zakončili v piatok, keď sme sa pomocou zelených a červených stužiek vybrali hľadať kľúč, aby sme mohli otvoriť truhlicu plnú medailí a sladkostí. Ďakujeme na prvom mieste Pánu Bohu za počasie, za dobrých ľudí i za to, že sa nikomu nič vážne nestalo. Ďakujeme aj  našim vedúcim Ferkovi, Zuzanke a Andrejke za rôzne hry, tance, súťaže, za obetavosť, trpezlivosť, starostlivosť i za záverečnú spontánnu osviežujúcu oblievačku :-) a ďakujeme aj rodičom, že im zverili svoje deti do starostlivosti.

 Publikoval o 14:09
Jún 012014
 

Nový krížDňa 1. júna 2014 sa vo farnosti Sučany uskutočnilo požehnanie nového  kríža pri vstupe do areálu kostola. Nový drevený kríž zhotovili farníci a bol osadený na mieste starého, pieskovcového, ktorý v minulosti darovali vtedajší členovia miestnej Katolíckej jednoty mužov a v súčasnosti ho poškodil a zničil zub času. Kríž v prítomnosti správcu farnosti Pavla Pečka a miestnych veriacich požehnal Dp. PaedDr. Michal Pitoniak, sprievodca pútnikov vo Svätej zemi. Michal Pitoniak v homíliach pri sv. omšiach sprítomnil miesta vo Svätej zemi a povzbudil farníkov k účasti na púti do Svätej zeme, ktorú farnosť Sučany plánuje uskutočniť od 11. do 18. októbra 2014.

Čítať ďalej »

 Publikoval o 12:22
Mar 192014
 

sv. JozefBedlivý ochranca Kristov – Zamysli sa dnes, ako Ty ochraňuješ Božie slovo a živého Krista vo svojom srdci.

Jozef najspravodlivejší – Zamysli sa dnes nad vlastnou spravodlivosťou k Bohu, k ľuďom…

Jozef najčistejší – Zamysli sa dnes nad vlastnou čistotou srdca. Ježiš povyšuje tých, čo sú „čistého srdca“ medzi blahoslavených.

Jozef najmúdrejší – Zamysli sa dnes, čo je pre Tvoj život najväčšou múdrosťou.
Čítať ďalej »

 Publikoval o 13:00
Mar 052014
 

„Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš.“ Túto vážnu výzvu sme počuli na Popolcovú stredu, v úvode pôstneho obdobia, keď nás kňaz značil popolom na čele kríža. Áno, opäť je pred nami obdobie, ktoré nám ponúka zamyslieť sa nad vlastným životom, nad jeho smerovaním a v neposlednom rade i nad jeho koncom. Veď každý z nás skôr, či neskôr opustí túto pozemskú časnosť a z očí do očí predstúpi pred spravodlivú tvár Krista, sudcu! Ako obstojíme?
Čítať ďalej »

 Publikoval o 00:05