Dominik

avatar

Jún 202014
 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAVo štvrtok sme slávili prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Po večernej sv. omši sa konal aj Eucharistický sprievod okolo kostola.

“Všetko, čo si Boží Syn vzal z nášho, použil pre našu spásu. Lebo svoje telo priniesol na oltári kríža Bohu Otcovi na obetu za naše zmierenie a svoju krv vylial na výkupnú cenu a zároveň očistný kúpeľ, aby sme boli vykúpení z biedneho otroctva a očistili sa od všetkých hriechov. A aby nám zostala trvalá pamiatka tohto veľkého dobrodenia, zanechal svoje telo za pokrm a svoju krv za nápoj, ktoré majú veriaci prijímať pod spôsobmi chleba a vína. Aká vzácna a obdivuhodná hostina, spásonosná a preplnená každou dobrotou! Čo môže byť ešte vzácnejšie ako táto hostina, na ktorej sa neje mäso teliat a capov, ako kedysi v zákone, ale predkladá sa nám za pokrm Kristus, pravý Boh?! Čo je obdivuhodnejšie ako táto sviatosť?!” (sv. Tomáš Akvinský)
Čítať ďalej »

Nov 182013
 

17. novembra 2013 sme si pri sv. omši pripomenuli 15. výročie smrti sučianskeho rodáka a dlhoročného farára Jozefa Horváta, arcidekana. Slávnostnú spomienkovú sv. omšu celebroval cirkevný historik ThDr. Gabriel Brendza, PhD., farár zo Seliec pri Banskej Bystrici. Koncelebroval generálny vikár banskobystrickej diecézy Branislav Koppal, správca farnosti Sučany Pavol Pečko a väzenský kaplán v Sučanoch Juraj Malý SDB. Hlavný celebrant sa v homílií zameral na dôležitosť a potrebu kňaza v súčasnosti a zaspomínal aj na osobné stretnutia so zosnulým kňazom Jozefom Horvátom. Priblížil jeho kvality: obetavosť, ľudskosť a veselosť, ktorými si vedel získať všetkých, počas jeho dlhoročného pôsobenia vo farnosti Sučany. Pri tejto príležitosti bola v kostole inštalovaná výstava fotiek z pôsobenia Jozefa Horváta.
Čítať ďalej »

Júl 042013
 

dp. Pavol PečkoV pondelok 1. júla 2013 sme pri svätej omši privítali nášho nového správcu farnosti dp. Pavla Pečka. Pavol Pečko sa narodil 25. septembra 1977 v Ružomberku. Za kňaza bol vysvätený Mons. Rudolfom Balážom 19. júna 2004 v Banskej Bystrici. Bol kaplánom v Detve a v Brezne, spravoval farnosť v Hornej Štubni, bol kaplánom v Martine v meste a v Martine na Severe. Zároveň bol aj duchovým správcom cirkevnej Základnej školy s materskou školou Antona Bernoláka v Martine. Od 1. Júla 2013 ho žilinský biskup Mons. Tomáš Galis vymenoval za správcu farnosti v Sučanoch.
Čítať ďalej »

Sep 302012
 

Pamätná listina“Dnes ste sa stali svedkami”, aj tieto slová povedal otec biskup počas homílie v deň posviacky nášho farského kostola.
Naozaj, dnes bola významná udalosť, ktorou byť svedkom sa nepodarí každej generácií. Od dnes si budeme vždy 30.9. pripomínať Výročie posviacky farského chrámu. No už to vždy bude len výročie. Ale MY sme toho svedkami.
Farský chrám je miestom modlitby, kde sa stretáva celé farské spoločenstvo, aby spoločne vzdávali vďaky Bohu a vyprosovali si potrebné milosti. No chrámom Ducha Svätého sme aj my, a preto tak ako sme dnes posvätili náš farský chrám, máme sa udržiavať vo svätosti aj my.
Aj k tomuto nás povzbudil otec biskup počas svojej homílie. Aby sme na túto udalosť nezabudli, a mali ju stále v živej pamäti, prinášame vám z nej aj nejaké fotografie …
Čítať ďalej »

Sep 292012
 

Prinášame vám pár fotiek z dnešného farského stretnutia, ktoré bolo pri príležitosti zajtrajšej posviacky našeho farského chrámu. Spoločný program začal futbalovým stretnutím proti hráčom z Veľkých Uheriec. Tento zápas sme síce prehrali 4:2, ale ani to nám nezobralo chuť baviť sa. Nasledoval program pre deti a spoločené posedenie pri guláši.
Čítať ďalej »