Kňazi vo farnosti

 

Farár farnosti:

dp. Pavol Pečko
Vdp. Pavol Pečko


Väzenský duchovný:

vdp. Juraj Malý- väzenský duchovný farnosti Sv. Jána Bosca v Ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch


don Juraj Malý SDB